Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade3. veebruar 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon teeb ettepaneku pikendada ELi digitaalse COVID-tõendi kasutust

EL covid digitõend

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku pikendada ELi digitaalse COVID-tõendi kasutust ühe aasta võrra kuni 30. juunini 2023. COVID-19 viirus on Euroopas endiselt laialt levinud ja praegu ei ole võimalik ette näha, milliseks kujuneb olukord 2022. aasta teisel poolel. Määruse kohaldamisaja pikendamine tagaks selle, et juhul, kui liikmesriigid säilitavad teatavad rahvatervise meetmed, saavad inimesed ELis reisides jätkata ELi digitaalse COVID-tõendi kasutamist.

Õigusküsimuste volinik Didier Reynders märkis: „Me ei saa prognoosida, kuidas pandeemia edasi kulgeb, kuid me saame tagada selle, et kodanikel oleks jätkuvalt kasutada tõend, mis toimib ja mida aktsepteeritakse kõikjal, kuhu nad lähevad. Kui tõendi kasutust ei pikendata, võime jõuda olukorda, kus iga liikmesriik kasutab omaenda süsteemi, mis tooks palju segadust ja takistusi. ELi digitaalne COVID-tõend on olnud tõhus vahend ohutu ja takistusteta reisimise hõlbustamiseks. Jään ootama päeva, mil seda enam vaja ei lähe, kuid vahepeal võimaldab see meil Euroopas turvaliselt ringi liikuda.“

Lisaks teeb komisjon ettepaneku määrust ka muuta.

  • Testide hulka, mille alusel tõend väljastatakse, tuleb lisada kõrge kvaliteediga laboripõhised antigeenitestid. Kuna COVID-19 testide järgi on suur nõudlus, on vaja laiendada diagnostiliste testide valikut.
  • Tuleb tagada, et vaktsineerimistõendile kantaks korrektselt kõigi isikule mis tahes liikmesriigis manustatud vaktsiinidooside arv, mitte ainult tõendi väljastanud liikmesriigis manustatud dooside arv. Inimesed, kellele on manustatud vaktsiinidoose mitmes eri liikmesriigis, on väitnud, et nende tõendile on märgitud vale dooside arv.
  • Tõendeid peab olema võimalik väljastada inimestele, kes osalevad COVID-19 vaktsiinide kliinilistes katsetes. Katsetes osalevatele inimestele väljastatavaid ELi digitaalseid COVID-tõendeid peaksid aktsepteerima ka teised liikmesriigid. Selle meetme abil julgustatakse COVID-19 vaktsiinide arendamist ja uurimist jätkama.

ELi digitaalse COVID-tõendi riigisisese kasutuse üle otsustavad edaspidigi liikmesriigid ise. ELi digitaalset COVID-tõendit käsitlevate õigusaktidega ei ole tõendite riigisisene kasutus ei ette nähtud ega keelatud (näiteks üritustele ja toitlustusasutustesse sissepääsuks).

Järgmised sammud

Ettepanekut hakkavad arutama Euroopa Parlament ja nõukogu. Et ELi digitaalse COVID-tõendi määruse kohaldamisaega aegsasti enne selle kohaldamise lõppkuupäeva (30. juuni 2022) pikendada, kutsub komisjon Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles ettepanekut kiiresti vastu võtma.

Taust

COVID-19 pandeemia ajal ohutu vaba liikumise hõlbustamiseks võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu 14. juunil 2021 vastu ELi digitaalset COVID-tõendit käsitleva määruse. Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2021. Määruse kohaldamisaeg peaks lõppema 30. juunil 2022.

ELi digitaalne COVID-tõend on olnud edukas. Tõend aitab kodanikel pandeemia ajal turvaliselt kogu Euroopa Liidus reisida. Praeguseks on liikmesriigid välja andnud üle 1,2 miljardi tõendi. Lisaks on see osutunud ainsaks rahvusvahelisel tasandil laialdaselt toimivaks COVID-19 tõendite süsteemiks ning sellest on kujunenud ülemaailmne eeskuju. 31. jaanuari 2022. aasta seisuga on ELi digitaalse COVID-tõendi süsteemiga ühinenud 33 kolmandat riiki ja territooriumi ning eeldatavasti ühineb neid tulevikus veelgi.

 

Lisateave

Ettepanek muuta ELi digitaalset COVID-tõendit (ELi kodanikud)

Ettepanek muuta ELi digitaalset COVID-tõendit (ELis seaduslikult viibivad ja elavad kolmandate riikide kodanikud)

Euroopa Komisjoni veebisait ELi digitaalse COVID-tõendi kohta

Re-open EU

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. veebruar 2022
Autor
Esindus Eestis