Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade22. november 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku kehtestada gaasihinna ülemäärase tõusu piiramiseks uus ELi mehhanism

Gas stove

Komisjon astus täna järjekordse sammu energiakriisi lahendamiseks ning pakkus välja turukorrigeerimismehhanismi, et kaitsta ELi ettevõtjaid ja kodumajapidamisi liiga kõrgete gaasihindade eest. Uue mehhanismi eesmärk on vähendada Euroopa gaasiturgude volatiilsust ning tagada samal ajal gaasivarustuskindluse.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja energiavarustuse relvana kasutamist on maagaasi hinnad kogu ELis enneolematult kõrged, jõudes tänavu augusti teises pooles kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Pea kahe augustinädala jooksul toimunud äärmuslik hinnatõus tegi Euroopa majandusele palju halba, sest mõjutas elektrihindu ja andis hoogu üldisele inflatsioonile. Komisjon teeb ettepaneku vältida selliste juhtumite kordumist ajutise ja sihipärase vahendigamis võimaldab gaasihindade äärmusliku tõusu korral gaasiturgudel automaatselt sekkuda. 

Energeetikavolinik Kadri Simson ütles: “Gaasihinnad on ELis alates augustist langenud tänu nõudluse vähenemisele, hoidlate täitumisele, tarnete mitmekesistamisele ja muudele meetmetele, mille kohta komisjon on viimastel kuudel ettepanekud teinud. Kuid meil oli puudu mehhanism, kuidas vältida ja lahendada järsu hinnatõusu juhtumid. Täna teeme ettepaneku kehtestada TTFi gaasihinnale ülempiir, et kaitsta meie inimesi ja ettevõtjaid äärmusliku hinnatõusu eest. Mehhanism on hoolikalt kavandatud, et see oleks tõhus ega ohustaks samas meie varustuskindlust, ELi energiaturgude toimimist ja finantsstabiilsust.“

Gaasihinnale kehtestatakse ülempiir

Kavandatava mehhanismiga kehtestatakse TTFi (Title Transfer Facility) tuletisinstrumentide turul kaubeldava gaasi järgmise kuu ohutuks hinnalaeks 275 eurot. TTFi gaasibörs on ELi kõige levinum gaasihinna võrdlusalus ning sellel on keskne roll Euroopa gaasi hulgimüügiturul. Mehhanism käivituks automaatselt, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:

  • TTFi lähima aegumiskuupäevaga tuletisinstrumendi arveldushind ületab kahe nädala jooksul 275 eurot;
  • TTFi hinnad on kahe nädala jooksul kümnel järjestikusel kauplemispäeval 58 eurot kõrgemad kui veeldatud maagaasi (LNG) võrdlushind.

Kui need tingimused on täidetud, avaldab Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) viivitamata Euroopa Liidu Teatajas turukorrektsiooniteate ning teavitab sellest komisjoni, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet (ESMA) ja Euroopa Keskpanka. Korrigeerimismehhanism jõustub järgmisel päeval ja vastu ei võeta enam tellimusi TTFi lähima aegumiskuupäevaga tuletisinstrumentidele, mis ületavad kehtestatud hinnalage. Mehhanismi saab aktiveerida alates 1. jaanuarist 2023. 

Kaitsemeetmed varustuskindluse ja turu stabiilsuse tagamiseks

Kavandatav nõukogu määrus sisaldab kaitsemeetmeid, et vältida häireid energia- ja finantsturgudel. Varustuskindluse häirete vältimiseks kehtib hinnalagi ainult ühe futuuritoote (TTFi lähima aegumiskuupäevaga tooted) suhtes. Seega saavad turuosalised jätkuvalt rahuldada nõudlust ning hankida gaasi hetketurult ja börsiväliselt. Et gaasinõudlus ei suureneks, peavad liikmesriigid kahe nädala jooksul alates korrigeerimismehhanismi käivitamisest teatama, milliseid meetmeid nad on võtnud gaasi- ja elektritarbimise vähendamiseks. Lisaks teevad ESMA, Euroopa Keskpank, ACER, gaasikoordineerimisrühm ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (ENTSOG) pidevat järelevalvet.

Selleks et reageerida hinnalae võimalikele soovimatutele tagajärgedele, nähakse ettepanekuga ette, et mehhanismi võib igal ajal peatada. See võib juhtuda:

  • automaatseltmehhanismi seiskamisega, kui selle kasutamine ei ole enam põhjendatud olukorraga maagaasiturul, nimelt juhul, kui TTFi hinna ja LNG hinna vahe tingimus ei ole enam täidetud kümne järjestikuse kauplemispäeva jooksul;
  • komisjoni peatamisotsusega, kui tehakse kindlaks ohud, mis mõjutavad liidu varustuskindlust, nõudluse vähendamist, ELi-siseseid gaasivooge või finantsstabiilsust.

Komisjonil on ka võimalus takistada mehhanismi käivitamist juhul, kui asjaomased asutused, sealhulgas Euroopa Kekspank, hoiatavad selliste ohtude eest.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustamaterjaliga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
22. november 2022
Autor
Esindus Eestis