Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade7. detsember 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku kehtestada uued reeglid vanemluse tunnustamiseks liikmesriikides

Family life - Lithuania

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu määruse ettepaneku, mille eesmärk on ühtlustada ELis rahvusvahelise eraõiguse norme, mis reguleerivad lapsevanemaks olemist. Ettepaneku fookuses on lapse huvid ja õigused. Sellega luuakse õiguslik selgus perekondadele, kes reisivad või kolivad ühest liikmesriigist teise, või kellel on pereliikmed või vara teises liikmesriigis. Ettepaneku üks põhimõte on see, et ELi liikmesriigis kindlaks tehtud vanemlust tuleks tunnustada kõigis teistes liikmesriikides ilma mingi erimenetluseta.

Väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresidendi Věra Jourová sõnul on mõeldamatu, et inimest, kes on lapsevanem ühes liikmesriigis, ei tunnustata vanemana teises liikmesriigis. „See seab mõned lapsed ebakindlasse olukorda, kuna nad ei saaks teostada oma õigusi, mis on seotud pärimise, elatise või kooliskäimist ja haridust puudutavate otsustega. Komisjoni ettepanek sisaldab selgeid reegleid vanemaks olemise tunnustamise kohta, nii et kui perekond kolib ühest liikmesriigist teise, jääb ta ikkagi perekonnaks. Sellega vähendame ka juriidilistele menetlustele kuluvat raha ja aega“, ütles Jourová.

Tänane ettepanek võimaldab lastel, kes on piiriüleses olukorras, kasutada siseriiklikust õigusest tulenevaid vanemlusega seotud õigusi sellistes küsimustes nagu pärimine, elatis, isikuhooldusõigus või vanemate õigus tegutseda lapse esindajana (kooli- ja tervishoiuküsimustes).

Laste õiguste kaitse

Praegu kehtivad liikmesriikides erinevad seadused, mis reguleerivad kohtualluvust, kohaldatavat õigust ja vastastikust tunnustamist lapsevanemaks olemise küsimustes. Vahel peavad perekonnad algatama haldus- või isegi kohtumenetluse, et neid lapsevanematena tunnustataks, kuid sellised menetlused on kulukad ja aeganõudvad ning tulemused ei pruugi olla ootuspärased. Seetõttu on ettepaneku eesmärk kaitsta laste põhiõigusi, tagada perekondadele õiguskindlus ning vähendada perekondade ning liikmesriikide haldus- ja kohtusüsteemide õigusabikulusid ja koormust.

Ettepanek puudutab kohtualluvust, kohaldatavat õigust, vanemaks olemise tunnustamist ja Euroopa vanematõendit. Komisjon pakub välja kogu ELi jaoks ühtse vanematõendi. Tõendi kasutamine oleks perekondadele vabatahtlik, kuid neil on õigus seda taotleda ja nõuda selle aktsepteerimist kogu ELis.

Järgmised sammud

Nõukogu peab pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist komisjoni ettepaneku vastu võtma ühehäälselt.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava taustainfoga

Küsimused ja vastused: vanemluse tunnustamine liikmesriikides

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
7. detsember 2022
Autor
Esindus Eestis