Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. oktoober 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku kiirendada eurovälkmaksete kasutuselevõttu

Bank card transactions

Komisjon võttis 26. oktoobril vastu seadusandliku ettepaneku, et teha eurovälkmaksete tegemine võimalikuks kõigile inimestele ja ettevõtetele, kellel on pangakonto ELis või EMP riikides. Ettepaneku eesmärk on tagada, et eurovälkmaksed on taskukohased, turvalised ja neid töödeldakse sujuvalt kogu ELis.

Välkmaksed võimaldavad inimestel raha üle kanda suvalisel päeval kümne sekundi jooksul. See on palju kiirem kui tavapärased kreeditkorraldused, mida makseteenuse pakkujad võtavad vastu ainult tööajal, nii et raha võib laekuda makse saaja kontole alles järgmisel tööpäeval, mis võib mõnel juhul tähendada kuni kolme kalendripäeva. Välkmaksed kiirendavad tarbijate jaoks märkimisväärselt arvete maksmist või kiireloomuliste ülekannete saamist (nt meditsiinilise hädaolukorra korral) ja suurendavad mugavust. Lisaks aitavad need oluliselt parandada rahavoogu ja kärpida ettevõtjate, eelkõige VKEde, näiteks jaemüüjate kulusid. Tänu välkmaksetele vabaneb praegu finantssüsteemis kinni olev raha ehk maksevahendid, mida saab kiiremini kasutada tarbimiseks või investeeringuteks (iga päev on „kinni“ ligikaudu 200 miljardit eurot). Kuid 2022. aasta alguse seisuga olid vaid 11 % kõigist ELis tehtavatest euro kreeditkorraldustest välkmaksed.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis 

sõnas: „Välkmaksed on kiiresti muutumas paljudes riikides normiks. Need peaksid olema kõigile kättesaadavad ka Euroopas, et püsida ülemaailmselt konkurentsivõimelisena ja kasutada maksimaalselt ära digiajastu pakutavaid innovatsioonivõimalusi. Inimeste valikuvõimalus ja mugavus kasvavad, ettevõtjad saavad parema kontrolli oma rahavoogude üle ja nende tegevuskulud vähenevad. Tänane ettepanek tugevdab meie majandust, muudab selle tõhusamaks ja aitab sellel kasvada.“

Ettepaneku sisu on järgmine:

  • eurovälkmaksed tehakse kõigile kättesaadavaks. ELi makseteenuse pakkujaid, kes juba pakuvad eurodes tehtavaid kreeditkorraldusi, peavad hakkama teatud aja möödudes pakkuma neid tehinguid ka välkmaksetena;
  • eurovälkmaksed tehakse taskukohaseks. Makseteenuse pakkujale pannakse kohustus tagada, et eurovälkmaksete eest ei küsita kõrgemat hinda kui eurodes tehtavate tavapäraste kreeditkorralduste eest;
  • suurendatakse usaldust välkmaksete vastu, kusjuures teenusepakkujatele pannakse kohustus kontrollida pangakonto numbri (IBAN) ja maksja esitatud saaja nime vastavust, et hoiatada maksjat võimalikust veast või pettusest enne makse tegemist;
  • eurovälkmaksete töötlemine muudetakse sujuvamaks, kuid säilitatakse samas ELi sanktsioonide all olevate isikute taustakontroll. Selleks peavad makseteenuse pakkujad hakkama vähemalt kord päevas kontrollima, kas nende kliente on ELi sanktsioonide nimekirjas, selle asemel et kontrollida ükshaaval kõiki tehinguid.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustainfoga

Link küsimuste ja vastuste märgukirjale

Teabelehtede link

Link õigusaktide tekstidele

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis