Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade26. jaanuar 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku kõigi ELi elanike digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni kohta

Komisjon esitas täna Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku allkirjastada digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioon, mis annab suuna ELi digipöördele.

Digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni esialgse teksti eesmärk on anda kõigile selge alus selle kohta, millist digipööret Euroopa propageerib ja kaitseb. Ühtlasi on tegemist juhistega, millest poliitikakujundajad ja ettevõtjad saavad uute tehnoloogiatega tegelemisel lähtuda.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Me tahame, et tehnoloogia oleks ohutu, teeks seda, mida inimestel vaja, ning austaks meie õigusi ja väärtusi. Seda ka siis, kui oleme võrgus. Samuti tahame, et igaüks oleks võimestatud aktiivselt osalema meie üha digitaalsemas ühiskonnas. See deklaratsioon annab meile selge aluse, millele viidata võrgumaailma õiguste ja põhimõtete küsimustes.“

Õigused ja põhimõtted digiajastul

Deklaratsiooni esialgses tekstis käsitletakse peamisi digipöördega seotud õigusi ja põhimõtteid, näiteks digipöörde inimkesksust, solidaarsuse ja kaasavuse toetamist, valikuvabaduse tagamist internetis, digitaalses avalikus ruumis osalemist, üksikisikute suuremat ohutust, turvalisust ja võimestamist ning digituleviku kestlikkuse propageerimist.

Need õigused ja põhimõtted peaksid ELis olema inimeste igapäevaelu osa: taskukohased ja kiired digiühendused kõikjal ja kõigi jaoks, hästi varustatud klassiruumid ja digiosavad õpetajad, sujuv juurdepääs avalikele teenustele, laste jaoks ohutu digikeskkond, õigus mitte olla pärast tööaega kättesaadav, võimalus saada lihtsalt mõistetavat teavet digitoodete keskkonnamõju kohta, inimese kontroll selle üle, kuidas kasutatakse tema isikuandmeid ja kellega neid jagatakse.

Euroopa Parlamendil ja nõukogul palutakse deklaratsiooni esialgse teksti üle aru pidada ning seda selleks suveks kõrgeimal tasemel kinnitada.

 

Lisateave

Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsiooni kohta

Asepresident Vestageri tänane sõnavõtt deklaratsiooni tutvustaval pressikonverentsil

Pressiteade koos taustadokumentidega

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
26. jaanuar 2022
Autor
Esindus Eestis