Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. detsember 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku minna ELis üle digitaalsele käibemaksusüsteemile

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ELi käibemaksusüsteemi digitaliseerimiseks, et muuta see ettevõtete jaoks paremini toimivaks ja pettuste suhtes vastupidavamaks. Ettepanek puudutab ka käibemaksu kogumist platvormimajanduse valdkonnas.

Täna avaldatud käibemaksuandmed näitavad, et  2020. aastal kaotasid liikmesriigid 93 miljardit eurot käibemaksutulu. Konservatiivsete hinnangute põhjal võib veerandi saamata jäänud tulust otseselt seostada ELi-sisese kaubandusega seotud käibemaksupettustega.

Uued ettepanekud võimaldavad liikmesriikidel koguda aastas kuni 18 miljardit eurot rohkem käibemaksutulu.

Digiajastuga kohanemisel peame oma käibemaksueeskirju ajakohastama vastavalt uuele digitaalsele tegelikkusele, milleks on näiteks e-kaubanduse ja platvormitöö kiire kasv. Digitehnoloogia, nagu e-arved, on võimas viis käibemaksutulude suurendamiseks, aidates samal ajal ettevõtetel, eriti väikestel, kasvada. Tehnoloogia võib aidata võidelda pettuste vastu, säästes igal aastal miljardeid eurosid kaotatud maksutulusid ja vähendades survet pingelistele riigieelarvetele. Tänased ettepanekud lihtsustavad ja ühtlustavad meie käibemaksueeskirju, muudavad elu ettevõtete jaoks õiglasemaks ja edendavad digipööret kogu Euroopas“, ütles asepresident Valdis Dombrovskis.

Üleminek reaalajas digitaalsele aruandlusele

Uue süsteemiga võetakse kasutusele reaalajas digitaalne käibemaksu aruandlus, mis põhineb e-arvetel ja annab liikmesriikidele teavet, mida nad vajavad käibemaksupettuste, eelkõige karussellpettuste avastamiseks. Üleminek e-arvetele aitab vähendada käibemaksupettusi kuni 11 miljardi euro võrra aastas. See vähendaks ka ELi ettevõtjate halduskulusid ja nõuete täitmisega seotud kulusid üle 4,1 miljardi euro võrra aastas järgmise kümne aasta jooksul.

Ajakohastatud käibemaksueeskirjad reisijateveo ja lühiajalise majutuse platvormide kohta

Uute eeskirjade kohaselt hakkavad nende sektorite platvormiettevõtjad vastutama käibemaksu kogumise ja maksuhaldurile ülekandmise eest, kui nende teenuseosutajad seda ei tee, näiteks seetõttu, et nad on väikeettevõtjad või individuaalsed teenuseosutajad.

Ühtne käibemaksukohustuslasena registreerimise kord ELis

Tänane ettepanek võimaldaks teises liikmesriigis asuvatele tarbijatele müüvatel ettevõtetel registreerida end käibemaksukohustuslaseks kogu ELis vaid üks kord ja täita oma käibemaksukohustusi ühe veebiportaali kaudu ühes keeles. See peaks aitama ettevõtjatel säästa kümne aasta jooksul umbes 8,7 miljardit eurot registreerimis- ja halduskulusid.

Järgmised sammud

Õigusaktide ettepanekud saadetakse nüüd nõukogule heakskiitmiseks ning Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele konsulteerimiseks.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava taustainfoga

Pressiteade uute maksustamise läbipaistvust käsitlevate õigusnormide kohta krüptovaratehinguid vahendavatele teenuseosutajatele

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. detsember 2022
Autor
Esindus Eestis