Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Pressiteade2. märts 2022Esindus Eestis

Komisjon tegi ettepaneku Ukraina sõja eest põgenevate inimeste ajutise kaitse ning piirikontrolli suuniste kohta

Demonstrations in Ljubljana in support of Ukraine

Täna tegi komisjon ettepaneku aktiveerida ajutise kaitse direktiiv, et pakkuda kiiret ja tõhusat abi Ukraina sõja eest põgenevatele inimestele. Ettepaneku kohaselt antakse sõjapõgenikele ELis ajutine kaitse, mis tähendab, et nad saavad elamisloa ning neil on juurdepääs haridusele ja tööturule.

Komisjon esitas ka tegevussuunised, millega aidatakse liikmesriikide piirivalvuritel hallata põgenike saabumist piirile ning säilitada samal ajal julgeoleku kõrge taseme. Suunistes soovitatakse liikmesriikidel luua piirile spetsiaalsed koridorid humanitaarabi saatmiseks ning tuletatakse meelde võimalust lubada inimesi ELi humanitaarkaalutlustel.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas: „Euroopa seisab nende eest, kes vajavad kaitset. Kõik Putini pommide eest põgenejad on Euroopas teretulnud. Me pakume kaitset neile, kes otsivad varjupaika, ja aitame neid, kes otsivad turvalist teed koju.

Ajutise kaitse ettepaneku peab vastu võtma nõukogu, kes väljendas juba pühapäeval, 27. veebruaril toimunud erakorralisel istungil sellele oma toetust ning võttis kohustuse arutada neid kahte dokumenti neljapäeval, 3. märtsil toimuval justiits- ja siseküsimuste istungil. Kui ajutise kaitse ettepanek vastu võetakse, hakatakse seda viivitamata kohaldama ja see kehtib ühe aasta. Seda ajavahemikku võib pikendada kaks korda kuue kuu võrra kuni üheks aastaks. Komisjon võib igal ajal teha nõukogule ettepaneku ajutine kaitse lõpetada, kui olukord Ukrainas võimaldab ajutise kaitse saanud isikute turvalist ja püsivat tagasipöördumist, või pikendada seda veel ühe aasta võrra. 

 

Lisateave

Vt pressiteadet ja teabelehte ajutise kaitse kohta.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. märts 2022
Autor
Esindus Eestis