Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade31. jaanuar 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku vabastada ELi põllumajandustootjad kohustusest eraldada osa põllumaast tootmisega mitteseotud tegevusele

põld

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku lubada ELi põllumajandustootjatele 2024. aastal erandeid ühise põllumajanduspoliitika eeskirjadest, mis kohustavad neid hoidma teatavad piirkonnad mittetootlikud. Komisjoni tänane ettepanek on esimene konkreetne poliitiline meede põllumajandustootjate sissetulekutega seotud probleemide lahendamiseks.

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) toetuse saamiseks peavad põllumajandustootjad järgima üheksat keskkonna ja kliimaga seotud standardit. Selline tingimuslikkus kehtib peaaegu 90% ELis kasutatava põllumajandusmaa puhul ja see aitab kaasa säästva põllumajanduse laiendamisele. Muu hulgas tuleb põllumaast teatav osa (4%) eraldada tootmisega mitteseotud tegevusele (nt maa sööti jätmine, aga ka heki ja puude kasvatamine). Põllumajandusettevõtted, kellel on vähem kui kümme hektarit põllumaad, on olnud sellest kohustusest tavaliselt vabastatud. Tänase ettepanekuga soovib komisjon kõik ELi põllumajandustootjad sellest nõudest vabastada, jättes neile samal ajal õiguse saada ÜPP otsetoetusi. Nõude täitnuks loetakse edaspidi põllumajandustootjad, kes kasvatavad lämmastikku siduvaid põllukultuure (nt läätsed ja herned) ja/või vahekultuure 7%-l oma põllumaast. Vahekultuurid on taimed, mida kasvatatakse kahe põhikultuuri vahel. Neid võib kasutada loomasööda või haljasväetisena. Lämmastikku siduvate kultuuride ja vahekultuuride kasutamine on hea mulla tervisele, sealhulgas mulla bioloogilisele mitmekesisusele ja toitainete leostumise piiramisele. ÜPP keskkonnaeesmärkide järgimiseks tuleb põllukultuure kasvatada ilma taimekaitsevahenditeta.

Ettepaneku üle hääletavad liikmesriigid lähipäevil. Pärast seda võtab komisjon selle ametlikult vastu. Määrust hakatakse kohaldama tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2024. Liikmesriigid, kes soovivad erandit riiklikul tasandil kohaldada, peavad sellest komisjonile teatama 15 päeva jooksul, et põllumajandustootjaid saaks võimalikult kiiresti teavitada.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis