Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. aprill 20211 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku vabastada kriisi ajal käibemaksust ELi jagatavad elutähtsad kaubad ja teenused

p035350000501-86679_0.jpg
© EU
Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku vabastada käibemaksust kaubad ja teenused, mida Euroopa Komisjon, ELi asutused ja ametid kriisi ajal liikmesriikidele ja kodanikele jagavad.

Kui ettepanek heaks kiidetakse, saavad komisjon ning teised ELi ametid ja asutused kaupu ja teenuseid käibemaksuvabalt importida ja osta, kui neid jagatakse ELis hädaolukorrale reageerimise käigus. Kaupade ja teenuse saajad võivad olla liikmesriigid või kolmandad isikud, näiteks riiklikud asutused või institutsioonid (haiglad, riiklikud tervishoiu- või katastroofidele reageerimise asutused).

Kaubad ja teenused, mida käibemaksust vabastamise ettepanek hõlmab, on näiteks:

  • diagnostilised testid ja testimisvahendid ning laboriseadmed;
  • isikukaitsevahendid, näiteks kindad, respiraatorid, maskid, kitlid, desinfitseerimisvahendid ja -seadmed;
  • telgid, välivoodid, rõivad ja toit;
  • otsingu- ja päästevarustus, liivakotid, päästevestid ja täispuhutavad paadid;
  • antimikroobikumid ja antibiootikumid, keemiliste ainete antidoodid, kiirguskahjustuste ravivahendid, antitoksiinid, jooditabletid;
  • veretooted või antikehad;
  • kiirgusmõõturid;
  • vajalike toodete väljatöötamine, tootmine ja hankimine, uurimis- ja innovatsioonitegevus, toodete strateegiline varumine; ravimiload, karantiinirajatised, kliinilised uuringud, ruumide desinfitseerimine jne.

Järgmised sammud

Õigusakti ettepanek, millega muudetakse käibemaksudirektiivi, esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile arvamuse saamiseks ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Liikmesriigid peavad direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid vastu võtma ja avaldama hiljemalt 30. aprilliks 2021 ning kohaldama neid alates 1. jaanuarist 2021.

 

Lisateave

Komisjoni ettepanek vabastada kriisi ajal käibemaksust ELi jagatavad elutähtsad kaubad ja teenused  

Nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ seoses eranditega impordi ja teatavate tarnete suhtes, arvestades avalikes huvides võetavaid liidu meetmeid

COVID-19-le reageerimine maksunduse ja tolli  valdkonnas

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. aprill 2021