Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. juuni 2022Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon tunneb heameelt, et saavutatud on poliitiline kokkulepe ühtse laadija kohta ELis

A Digital Agenda for Europe

Komisjon tunneb heameelt kiire ajutise poliitilise kokkuleppe üle, mille Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid saavutasid täna hommikul komisjoni ettepaneku suhtes elektroonikaseadmete ühtse laadimislahenduse kohta, mis võeti vastu 2021. aasta septembris. 2024. aastaks peab kõigil uutel käeshoitavatel mobiiltelefonidel, tahvelarvutitel, digikaameratel, käeshoitavatel mängukonsoolidel, kõrvaklappidel ja kõneklappidel, kaasaskantavatel kõlaritel, e-lugeritel, klaviatuuridel, hiirtel, kaasaskantavatel navigatsioonisüsteemidel ja nööpkõrvaklappidel olema USB-C laadimisport. Sülearvutite puhul on tähtaeg 2026. aasta.

Need uued ja kauaoodatud normid, mis võimendavad ühtse turu mõju, tagavad ressurssisäästu ja vähendavad CO2-heidet, tehes samal ajal võimalikuks innovatiivsed tehnoloogialahendused.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Tulevikus ei täida meie sahtleid enam eri laadijate sõlmes juhtmed. Üks ühtne laadija on meile kui tarbijatele tõeline õnnistus. Samuti aitab see säästa keskkonda. Seega tunneme heameelt, et kaasseadusandjate kiirelt kulgenud läbirääkimistele järgnes täna kokkulepe ühtse laadija suhtes.“

Siseturu eest vastutav volinik Thierry Breton sõnas: „Ühtne laadija on ainus mõistlik lahendus, kui arvestada sellega, kui paljusid elektroonikaseadmeid me oma igapäevaelus kasutame. Tänu oma kindlale poliitilisele tahtele suutsime kokkuleppele jõuda vähem kui üheksa kuuga. Euroopa tarbijad saavad hakata kasutama kõigi kaasaskantavate elektroonikaseadmete jaoks ühtset laadijat ja see on oluline samm mugavuse suurendamise ja jäätmete vähendamise suunas. Tänahommikune lepe lubab tarbijatel säästa igal aastal umbes 250 miljonit eurot.  Samuti võimaldab see sellise uue tehnoloogia nagu juhtmeta laadimise väljatöötamist ja edasiarendamist ilma, et innovatsioon tingiks turu killustatuse ja ebamugavused tarbijate jaoks.“

Täna kaasseadusandjate vahel saavutatud kokkuleppega kinnitatakse komisjoni ettepanek ja laiendatakse seda.

•  Laadimispordid ja kiirlaadimistehnoloogia ühtlustatakse: ennekõike saab ühtseks laadimispistikuks USB-C. See võimaldab tarbijatel laadida oma seadmeid nende kaubamärgist sõltumata sama USB-C laadijaga. Samal ajal aitab kiirlaadimistehnoloogia ühtlustamine vältida olukorda, kus eri tootjad piiravad põhjendamatult laadimiskiirust, ning tagada, et seadme laadimise kiirus on mis tahes ühilduva laadija kasutamisel sama. Need normid kehtivad nüüdsest kõigi eespool loetletud seadmete puhul. Tulevikus võidakse komisjoni korrapäraste turu hindamiste tulemusena lisada loetellu uusi seadmeid.

•  Laadija müük eraldatakse elektroonikaseadme müügist: tarbijad saavad osta uue elektroonikaseadme ilma uue laadijata. See vähendab nii asjatult ostetud kui ka kasutamata jäävate laadijate arvu. Saavutatud tulemusi ja meetme võimalikku laiendamist juhtmele hinnatakse rakendamise käigus.

•  Tarbijate parem teavitamine: tootjad peavad esitama täpse teabe laadimise tõhususe kohta, sealhulgas võimsuse kohta, mida seade vajab, ja selle kohta, kas seade toetab kiirlaadimist. See teave aitab tarbijatel aru saada, kas olemasolevad laadijad vastavad uue seadme nõuetele, või aitavad neid ühilduva laadija valikul.

•  Esimesed sammud teel ühtlustatud juhtmeta laadimislahendusteni: võttes arvesse tehnoloogia kiiret arengut ja et piirata turu potentsiaalset killustamist tulevikus, hindab komisjon olemasolevaid tehnoloogialahendusi võimaliku tulevase ühtlustamise seisukohast ja taotleb Euroopa standardiorganisatsioonidelt asjakohase lahenduse vormistamist harmoneeritud standardina. 

Samuti tagatakse täna sõlmitud kokkuleppega, et ühtse laadija lahenduse saab rakendada kohe, eriti võttes arvesse laialdaselt kättesaadavaid tehnoloogialahendusi ja seni tegevusalale heldekäeliselt antud aega kohanemiseks. Seega määratakse üleminekuperioodi pikkuseks 24 kuud alates normide ametlikust vastuvõtmisest: selle aja jooksul tuleb ühtne laadija võtta kasutusele kõigi nende kohaldamisalasse kuuluvate tootekategooriate puhul, välja arvatud sülearvutid, mille puhul selleks antakse 40 kuud.

Taustteave

Euroopa Liidus müüdi 2020. aastal ligikaudu 420 miljonit mobiiltelefoni ja muud kaasaskantavat elektroonikaseadet. Kuid turul leiduvate mitteühilduvate laadijate tõttu on kolmandik tarbijatest teatanud probleemidest ja igal aastal kulutavad nad umbes 2,4 miljardit eurot eraldi lisalaadijatele. Samal ajal moodustavad äravisatud ja kasutamata laadijad igal aastal hinnanguliselt ligikaudu 11 000 tonni elektroonikaromusid.

Komisjon on toetanud mobiiltelefonide ja sarnaste elektroonikaseadmete jaoks ühtse laadimislahenduse kasutuselevõttu alates 2009. aastast. Ehkki aastatepikkune töö selles valdkonnas tegutsejatega vabatahtliku lähenemisviisi kasutades on viimase kümnendi jooksul vähendanud turul olevate mobiilteledoni laadimislahenduste arvu 30-lt 3-le, ei ole selle lähenemisega jõutud täieliku ühtlustamiseni. Laadija ja elektroonikaseadme müügi eraldamise puhul puudus seni õiguslik alus, mille raames see peaks toimuma. Kuna laadimispistiku ühtlustamine on keskkonnale märkimisväärselt kasulik, on oluline see lõpule viia. Lisaks sellele tagab laadimisprotokolli ühtlustamine, et mõlemate sätetega garanteeritakse täielik koostalitlusvõime ning saavutatakse optimaalne kasu nii tarbijate kui ka keskkonna seisukohast. Seda kasu suurendab veelgi hõlmatud toodete loetelu laiendamine. Juhtmeta laadimise suhtes jälgib komisjon tehnoloogia ja turusuundumuste arengut, eesmärgiga võtta tulevikus kasutusele ühtlustatud lähenemine. 

Lisateave

Komisjoni ettepanek elektroonikaseadmete ühtse laadimislahenduse kohta: pressiteade

Komisjoni ettepanek elektroonikaseadmete ühtse laadimislahenduse kohta: teabeleht

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis