Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade17. märts 20212 min lugemist

Komisjon valmistab ette Euroopa ohutut taasavamist

p047684-188605.jpg
© EU
Enne Euroopa juhtide kohtumist 25. märtsil kutsub komisjon liikmesriike üles olema valmis COVID-19 piiranguid järk-järgult ja kooskõlastatult leevendama, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab. Täna vastu võetud teatises kirjeldab komisjon edasisi samme, mis tuleb astuda Euroopa ohutuks taasavamiseks.

Roheline digitõend

  • Täna tegi komisjon ettepaneku võtta kasutusele roheline digitõend, mis kinnitab, et selle omanik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, COVID-19-st paranenud või tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne. Juuni keskpaigaks luuakse ELi tasandil tehniline lahendus, mis tagab digitõendi turvalisuse, koostalitlusvõime ja isikuandmete täieliku kaitse. Tõendile on võimalik lisada ka kolmandates riikides välja antud ühilduvaid tõendeid.

COVID-19 tõrjemeetmete Euroopa raamistik

  • Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) kehtestab raamistiku, et aidata liikmesriikidel teha otsuseid piirangute rakendamise kohta. Sellega määratakse kindlaks tasandid, mis kajastavad epidemioloogilist olukorda igas liikmesriigis. See võimaldab simulatsioonidel näidata, kui palju on igal liikmesriigil ruumi piirangute leevendamiseks, ilma et viiruse levik hakkaks taas suurenema. Interaktiivset digivahendit saavad liikmesriigid hakata kasutama aprillis.

Suunised täiendavate testimis- ja jälgimisstrateegiate toetamiseks

  • Turule on hakanud jõudma koduseks kasutamiseks mõeldud COVID-19 testid (nii proovivõtu- kui ka testikomplektid). ECDC avaldab lähiajal tehnilised suunised koduste COVID-19 testide kohta, milles muu hulgas käsitletakse nende kliinilist toimivust võrreldes etaloniks olevate RT-PCR testidega.
  • Komisjon võtab täna vastu soovituse, milles palutakse liikmesriikidel teha reoveeseiret, et jälgida COVID-19 ja selle tüvede levikut, jagada andmeid pädevate tervishoiuasutustega viiruse esinemise varajaseks avastamiseks ja teha kindlaks klastrid.
  • Liikmesriigid võivad nende territooriumile sisenevatelt reisijatelt andmete kogumiseks kasutada digitaalseid vorme. Selleks et liikmesriigid saaksid vahetada andmeid komisjoni ja Euroopa Liidu Lennundusohutusameti (EASA) loodud teabevahetusplatvormil, loob komisjon isikuandmete töötlemiseks vajalikud õiguslikud tingimused.

Investeeringud ravisse

  • ELi ühine ravistrateegia kavatsetakse vastu võtta aprilli keskel, et kiirendada teadusuuringuid ja ravimitootmist ning tagada ravi kiire kättesaadavus.

Abi turismi- ja kultuurisektorile ohutuks taasavamiseks valmistumisel

  • Turismi- ja majutussektoris on komisjon palunud standardiorganisatsioonil CEN töötada koostöös valdkonna ja liikmesriikidega välja sanitaarmärgis, mida ettevõtted saaksid soovi korral kasutada. See töötatakse välja suveks.
  • EL algatab sotsiaalmeediakampaania, kus tutvustab ELi kultuurimälestisi ja -radu, samuti kultuuriüritusi ja festivale. Kui tingimused seda võimaldavad, toetatakse uusi algatusi programmi „Erasmus+“ ja selle DiscoverEU haru kaudu, et kutsuda noori üles kasutama Euroopa kultuuripärandiga tutvumiseks raudteetransporti nii Euroopa raudteeaasta jooksul kui ka pärast seda.

ELi vaktsiinide jagamise mehhanism

  • EL loob vaktsiinide jagamise mehhanismi, mis aitab naaber- ja partnerriikidel pandeemiast jagu saada ning täiendab 2,2 miljardi euro suurust ELi investeeringut, mille tegi Euroopa tiim (komisjon, liikmesriigid ja EIP) COVAXi mehhanismi.

Lisateave

Teatis „Ühiselt kestliku ja ohutu taasavamise poole“

Pressiteade roheliste digitõendite kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
17. märts 2021