Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. september 20211 min lugemist

Komisjoni septembri rikkumisotsustest kaks puudutavad ka Eestit

p049982-958677.jpg
© EU
Mõlemad komisjoni etteheited Eestile puudutavad digivaldkonda, täpsemalt telekommunikatsioonieeskirjade ja audiovisuaalsisu normide ülevõtmist.

Komisjon otsustas täna saata põhjendatud arvamuse Eestile ja veel 17 ELi liikmesriigile, kuna need riigid ei ole teatanud komisjonile Euroopa elektroonilise side seadustiku täielikust ülevõtmisest. Uute normidega ajakohastatakse elektroonilise side Euroopa õigusraamistikku, suurendatakse tarbijate valikuvõimalusi ja õigusi ning kannustatakse operaatoreid investeerima väga suure läbilaskevõimega, kiudoptilistesse ja 5G-võrkudesse. Liikmesriigid pidid võtma õigusnormid oma õigusesse üle 21. detsembriks 2020.

Audiovisuaalsisu valdkonnas otsustas Euroopa Komisjon täna saata põhjendatud arvamuse Eestile ja veel 8 ELi liikmesriigile, kes ei ole esitanud teavet ELi audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi rakendamise kohta oma siseriiklikes õigusaktides. Uusi norme kohaldatakse kogu audiovisuaalmeedia, sealhulgas traditsiooniliste teleülekannete ning tellitavate teenuste ja videojagamisplatvormide suhtes. Nende eesmärk on luua digiajastule vastav õigusraamistik, mis toob kaasa turvalisema, õiglasema ja mitmekesisema audiovisuaalmaastiku. Liikmesriigid pidid nimetatud direktiivi oma õigusesse üle võtma ja riiklikest ülevõtmismeetmetest komisjonile teatama 19. septembriks 2020.

Liikmesriikidel on nüüd kaks kuud aega, et komisjonile vastata, vastasel juhul võib komisjon otsustada minna Euroopa Liidu Kohtusse.

 

Lisainfo

Septembri rikkumismenetlused

ELi rikkumismenetluste küsimused ja vastused 

Rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste register

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. september 2021