Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. aprill 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjoni tegi ettepaneku seadusliku rände poliitika kohta

Train travel

Osana rände- ja varjupaigaleppes esitatud terviklikust rändekäsitusest tegi komisjon täna ettepaneku seadusandlike, poliitiliste ja operatiivalgatuste kohta, mis toovad kasu ELi majandusele, tugevdavad koostööd kolmandate riikidega ja parandavad rände üldist haldamist pikas perspektiivis. Ettepanekud sisaldavad ka konkreetseid meetmeid, et hõlbustada Venemaa sissetungi tõttu Ukrainast põgenenud inimeste sisenemist ELi tööturule.

Siseasjade volinik Ylva Johansson ütles: „Iga aasta saabub ELi seaduslikult 2–3 miljonit kolmandate riikide kodanikku, võrreldes 125 000–200 000 ebaseadusliku saabujaga. Seaduslik ränne on oluline meie majanduse elavdamiseks, digi- ja rohepöördeks ning turvaliste kanalite loomiseks Euroopasse jõudmiseks, vähendades samal ajal ebaseaduslikku rännet. Tänase paketiga lihtsustame ELis elamis- ja tööloa taotlemise protsessi ning parandame elanike ja nende pereliikmete õigusi. Olen kindel, et rajame sellega kindla aluse, et meelitada ELi täna ja homme uusi talente.“

Tõhusam õigusraamistik

Seaduslike sisserände võimaluste loomiseks teeb komisjon ettepaneku vaadata läbi ühtse loa direktiiv ja pikaajaliste elanike direktiiv, mille tulemusena:

  • muutub töö- ja elamisloa taotlemine nii taotlejate kui ka tööandjate jaoks kiiremaks ja lihtsamaks. See võimaldab taotlejatel esitada taotlusi nii kolmandatest riikidest kui ka ELi liikmesriikidest ning tõhustab ka võrdset kohtlemist ja kaitsemeetmeid tööalase ärakasutamise eest.
  • hõlbustatakse ELi pikaajalise elaniku staatuse saamist, lihtsustades riiki lubamise tingimusi, näiteks võimaldades liita eri liikmesriikides elamise perioode. Lisaks suurendatakse pikaajaliste elanike ja nende pereliikmete õigusi, sealhulgas hõlbustatakse perekondade taasühinemist ja ELi-sisest liikuvust.

Oskused viiakse paremini vastavusse tööturu vajadustega

Jätkatakse tööd liikmesriikide ja partnerriikide tööturuvajaduste ning vajalike oskuste ühitamiseks. 2021. aasta juunis käivitatud talendipartnerlusalgatuse rakendamiseks on kavas leppida 2022. aasta lõpuks kokku esimesed partnerlused.

Komisjon teeb ettepaneku luua esimene kogu ELi hõlmav töövahendusplatvorm – ELi talendireserv –, et muuta EL võimalusi otsivate kolmandate riikide kodanike jaoks atraktiivsemaks ja aidata tööandjatel leida vajalikke talente. Tuleviku rändepoliitika kujundamisel näeb komisjon võimalusi keskenduda kolmele valdkonnale: hooldus, noored ja innovatsioon.

Eesmärk on:

  • meelitada ligi oskustega ja andekaid inimesi sektorites, kus valitseb tööjõupuudus ja -vajadus, näiteks pikaajalise hoolduse sektoris;
  • luua noortele võimalusi avastada uusi riike ning saada töökogemusi ja reisida; ning
  • edendada innovatsioonialast ettevõtlust ELis ja investeerida Euroopa tehnoloogilisse suveräänsusesse.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustamaterjalidega

Pressikonverentsi salvestus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. aprill 2022
Autor
Esindus Eestis