Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade24. oktoober 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjoni tutvustas plaane raviminappuse vältimiseks ja tarneahelate kindlustamiseks

Drugs and laboratory

Euroopa Komisjon võttis täna vastu rea meetmeid raviminappuse ennetamiseks ja leevendamiseks ELis nii käesoleval ja järgmisel talvel kui ka edaspidi. Hiljuti ilmnenud esmatähtsate ravimite nappus ja teatavate antibiootikumide puudus näitavad, et tarneprobleemide lahendamiseks ja ravimite tarneahelate pikaajalise vastupidavuse suurendamiseks Euroopas on vaja pidevat kooskõlastatud tegevust.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides: „Euroopa terviseliidus on mõeldamatu, et patsiendid jäävad vajalike ravimiteta. Meie prioriteet on algusest peale olnud ära hoida esmatähtsate ravimite nappust ja tagada ELis püsiv varustuskindlus. Meil on vaja ühtset ELi ravimiturgu ja uut lähenemisviisi esmatähtsate ravimite nappusega toimetulekuks. Täna esitleme ühiseid plaane, kuidas teha tihedamat koostööd ettevõtetega ja aidata liikmesriikidel parandada varustuskindlust nii eelseisval talvel kui ka pikemalt.“  

ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA) ning Euroopa Ravimiamet (EMA) on kindlaks määranud olulisemad antibiootikumid (sealhulgas spetsiaalselt lastele sobivad ravimivormid), mille nappust võib nende hinnangul eelolevaks talveks ette näha. Nende antibiootikumide kättesaadavuse tagamiseks on juba astutud samme.

Edasi kavatseb komisjon:

  • käivitada veel sel kuul Euroopa vabatahtliku ravimite solidaarsusmehhanismi, mille kaudu saab liikmesriik otsakorral oleva ravimi vajadusest märku anda teistele liikmesriikidele, kes võib olla saavad oma ravimivarusid ümber jaotada;
  • kehtestada 2023. aasta lõpuks ELi esmatähtsate ravimite loetelu, mille alusel hakatakse analüüsima teatavate ravimite tarneahelaid ning astutakse järgmisi samme;
  • et ravimid jõuaksid patsientideni õigel ajal, võimaldada liikmesriikidel teha õiguslikke erandeid, sealhulgas pikendada ravimite kõlblikkusaega või anda kiiresti loa alternatiivsele ravimile;
  • avaldada 2024. aasta alguses ELi ravimihankesuunised, et suurendada varustuskindlust;
  • korraldada järgmiseks talveks antibiootikumide ja hingamisteede viiruste ravimite varumiseks ELi ühishange.

Tarneahelate mitmekesistamiseks ning esmatähtsate ravimite tootmise toetamiseks ja ajakohastamiseks kavatseb komisjon luua esmatähtsate ravimite liidu, mis peaks tegutsema hakkama 2024. aasta alguses. See lisab Euroopa terviseliidule tööstuspoliitika samba ning võimaldab riikide ametiasutustel, ettevõtjatel, kodanikuühiskonna esindajatel, komisjonil ja ELi ametitel kooskõlastada ELi tasandil tegevust raviminappuse vastu võitlemisel ja tarneahelate kindlustamisel. Liidu töö keskendub valitud ravimitele, mille nappuse oht ja võimalik mõju tervishoiusüsteemidele on suurim.

2024. aasta esimesel poolel töötab komisjon koostöös liikmesriikidega välja ka ühise strateegilise lähenemisviisi ravimite varumisele, et ennetada ja leevendada raviminappust. Tarneahelate vastupidavuse suurendamiseks kavatseb komisjon luua rahvusvahelise võrgustiku ning esmatähtsate ravimite tootmiseks strateegilised partnerlused kolmandate riikidega.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
24. oktoober 2023
Autor
Esindus Eestis