Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade11. juuli 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjoni võttis vastu strateegia neljanda põlvkonna interneti ja virtuaalmaailma arendamiseks

uus tehnoloogia

Täna võttis komisjon vastu uue strateegia neljanda põlvkonna interneti ehk Veebi 4.0 ja virtuaalmaailma kohta, et suunata uut tehnoloogilist üleminekut ning pakkuda eraisikutele, ettevõtjatele ja haldusasutustele avatud, turvalist, usaldusväärset, õiglast ja kaasavat digikeskkonda.

Pärast praegu arendatavat kolmanda põlvkonna internetti ehk Veebi 3.0, mille põhijooned on avatus, hajutatus ja kasutajate mõjuvõim, võimaldab järgmine põlvkond ehk Veeb 4.0 ühendada digitaalsed objektid ja keskkonnad reaalsetega ning tõhustada inimeste ja masinate suhtlust.

Virtuaalmaailm mõjutab inimeste ühist elukeskkonda ja kätkeb endas nii võimalusi kui ka ohte, mida hallata. Uue strateegia abil luuakse Veeb 4.0 ja virtuaalmaailm, mis kajastavad ELi väärtusi ja põhimõtteid ning kus inimõigused kehtivad vääramatult ja Euroopa ettevõtjad saavad jõudsalt areneda.

Strateegia põhielemendid 

Strateegia on kooskõlas digikümnendi poliitikaprogrammi 2030. aasta eesmärkidega ja selle kolme põhivaldkonnaga: oskused, ettevõtlus ja avalikud teenused. Neljandat valdkonda – taristut – käsitletakse komisjoni ühenduvuspaketis ning laiemates püüdlustes andmetöötluse, pilvandmetöötluse ja servtöötluse võimsuse arendamisel. Selles käsitletakse ka virtuaalmaailma ning Veebi 4.0 avatust ja üleilmset juhtimist kui konkreetseid tegevussuundi.

  1. Inimeste mõjuvõimu ja oskuste suurendamine, et parandada teadlikkust ja juurdepääsu usaldusväärsele teabele ning luua virtuaalmaailma asjatundjate talendipagas. 2023. aasta lõpuks tutvustab komisjon kodanike paneelarutelus esitatud virtuaalmaailma juhtpõhimõtteid ning töötab 2024. aasta esimeseks kvartaliks välja suunised üldsusele. Kuna virtuaalmaailma asjatundjad on väga vajalikud, loob komisjon koostööd liikmesriikidega talendivõrgustiku ja toetab oskuste arendamist, sealhulgas naiste ja tütarlaste oskusi programmi „Digitaalne Euroopa“ raames rahastatavate projektide kaudu ning digitoodete loojate oskusi programmi „Loov Euroopa“ kaudu. 
  2. Ettevõtlus: Euroopa Veebi 4.0 tööstusökosüsteemi toetamine tipptaseme arendamiseks ja killustumise vähendamiseks. Praegu puudub ELis ökosüsteem, mis ühendaks virtuaalmaailma Veebi 4.0 väärtusahela ja eri osalejaid. Komisjon on teinud ettepaneku virtuaalmaailma partnerluse kohta, mis võib alata 2025. aastast, et edendada tipptasemel teadusuuringuid ning töötada välja virtuaalmaailma tööstuslik ja tehnoloogiline tegevuskava. Innovatsiooni edendamiseks toetab komisjon ka ELi loojaid ja meediaettevõtteid, et katsetada uusi loomevahendeid, viib kokku arendajad ja tööstuslikud kasutajad ning teeb koostööd liikmesriikidega, et töötada välja reguleeritud testimiskeskkonnad Veebi 4.0 ja virtuaalmaailma jaoks.
  3. Avalikud teenused: ühiskonna arengu ja virtuaalsete avalike teenuste toetamine, et avardada virtuaalmaailma pakutavaid võimalusi. EL juba investeerib suurtesse algatustesse, nagu Destination Earth (DestinE)kohalikud digiteisikud arukate kogukondade jaoks ja Euroopa maailmamere digiteisik, et teadlased võiksid teha teadust, tööstusharud arendada täppisrakendusi ja riigiasutused langetada teadlikke poliitilisi otsuseid. Komisjonil on kavas käivitada kaks uut avalikku juhtalgatust: CitiVerse – immersiivne linnakeskkond, mida saab kasutada linnaplaneerimiseks ja -juhtimiseks, ning Euroopa virtuaalne inimteisik, mis jäljendab inimkeha, et aidata teha kliinilisi otsuseid ja valida õiget ravi.
  4. Üleilmsete standardite ümberkujundamine avatud ja koostalitlusvõimelise virtuaalmaailma ja Veebi 4.0 jaoks, et neis ei domineeriks üksikud suured osalejad. Komisjon teeb koostööd interneti haldamise sidusrühmadega üle maailma ja edendab Veebi 4.0 standardeid kooskõlas ELi visiooni ja väärtustega.

 

Lisainfo

Pressiteade tsitaatide ja täiendava taustaga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
11. juuli 2023
Autor
Esindus Eestis