Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade31. Mai 20213 min lugemist

Koroonaviirus: komisjon esitab ettepaneku reisipiirangute ajakohastamiseks enne suve

p045644-134418.jpg
© EU
Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada nõukogu soovitust, mis käsitleb ELis COVID-19 pandeemiale reageerimisel kehtestatud vaba liikumise piirangute koordineerimist.

Kuna epidemioloogiline olukord on paranemas ja vaktsineerimiskampaaniad edenevad hoogsasti kogu ELis, teeb komisjon liikmesriikidele ettepaneku leevendada järk-järgult reisipiiranguid, eelkõige ELi COVIDi digitõendi omanikele. Komisjon on teinud ka ettepaneku ajakohastada ühiseid riskipiirkondade kriteeriumeid ja võtta uute murettekitavate või uurimisaluste viirusetüvede leviku piiramiseks kasutusele nn hädapiduri mehhanism. Ettepanek sisaldab ka erisätteid laste kohta, et tagada reisivate perekondade ühtsus, ja testide standardset kehtivusaega.

Komisjoni õigusküsimuste volinik Didier Reynders sõnas: „Viimastel nädalatel on uute nakkusjuhtumite arv pidevalt vähenenud, mis näitab vaktsineerimiskampaaniate edukust kogu ELis. Samal ajal julgustame ka taskukohaste ja laialdaselt kättesaadavate testimisvõimaluste kasutamist. Sellega seoses on liikmesriigid nüüd hakanud tasapisi kaotama COVID-19 tõttu riigisiseselt ja reisimise suhtes kehtestatud piiranguid. Teeme täna ettepaneku, et liikmesriigid kooskõlastaksid seda vaba liikumise piirangute järkjärgulist kaotamist, võttes selles arvesse meie uut ühist vahendit – ELi COVIDi digitõendit. Loodame, et liikmesriigid kasutavad seda vahendit ja soovitust parimal viisil, et kõik saaksid taas vabalt ja turvaliselt liikuda.“

Peamised uuendused, mis põhinevad Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) avaldatud värvikoodiga kaardil, on järgmised.

 • Täielikult vaktsineeritud isikud, kellel on ELi COVIDi digitõendile vastav vaktsineerimistõend, tuleks vabastada reisiga seotud testimisest või karantiinist 14 päeva pärast viimase vaktsiinidoosi saamist. Sama peaks kehtima ka tervenenud isikute suhtes, kes on saanud kahedoosilisest vaktsiinist ühe doosi. Kui liikmesriigid aktsepteerivad vaktsineerimistõendit, et vabastada isik vaba liikumise piirangutest ka muudes olukordades, näiteks pärast kahedoosilise vaktsiini esimese doosi saamist, peaksid nad samadel tingimustel aktsepteerima ka COVID-19 vaktsineerimistõendit.
 • Tervenenud isikud, kellel on ELi COVIDi digitõendile vastav tõend, tuleks vabastada reisiga seotud testimisest või karantiinist 180 päevaks pärast positiivset PCR-testi.
 • Isikud, kellel on ELi COVIDi digitõendile vastav kehtiv testimistõend, tuleks vabastada võimalikest karantiininõuetest. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada testidele standardne kehtivusaeg: 72 tundi PCR-testidele ja 48 tundi antigeeni kiirtestidele, kui liikmesriik neid aktsepteerib.
 • Nn hädapidur: liikmesriigid peaksid kehtestama vaktsineeritud ja tervenenud isikute suhtes uuesti reisimisega seotud meetmed, kui epidemioloogiline olukord halveneb kiiresti või kui on teatatud murettekitavate või uurimisaluste viirusetüvede suurest levikust.
 • Nõuete selgitamine ja lihtsustamine, kui liikmesriigid kehtestavad need oma otsustusprotsesside alusel:
  • rohelistest piirkondadest saabuvad reisijad: piirangud puuduvad;
  • oranžidest piirkondadest saabuvad reisijad: liikmesriigid võivad nõuda reisieelset testi (antigeeni kiirtest või PCR-test);
  • punastest piirkondadest saabuvad reisijad: liikmesriigid võivad nõuda reisijatelt karantiini läbimist, välja arvatud juhul, kui nad on teinud reisieelse testi (antigeeni kiirtest või PCR-test);
  • tumepunastest piirkondadest saabuvad reisijad: inimestel tuleks tungivalt soovitada hoiduda mittehädavajalikust reisimisest; testimis- ja karantiininõue jääb kehtima.
 • Perekonna ühtsuse tagamiseks tuleks koos vanematega reisivad alaealised vabastada karantiinist, kui vanemad ei pea näiteks tänu vaktsineerimisele karantiini läbima. Alla 6-aastased lapsed tuleks samuti reisiga seotud testimisest vabastada.
 • Komisjon teeb ettepaneku kohandada ECDC kaardi aluseks olevaid künniseid, et võtta arvesse epidemioloogilist olukorda ja vaktsineerimisel tehtud edusamme. Oranžiga märgitud piirkondade puhul tehakse ettepanek tõsta 14 päeva kumulatiivset teatatud COVID-19 juhtumite määra 50-lt 75-le. Punaste piirkondade puhul tehakse ettepanek kohandada teatatud juhtumite vahemikku nii, et senise vahemiku 50–150 asemel on uus vahemik 75–150.

Lisaks kutsub komisjon üles tegema jätkuvaid jõupingutusi, et tagada ELi COVIDi digitõendi sujuv kasutuselevõtt. Sel eesmärgil peaksid liikmesriigid maksimaalselt ära kasutama riigisisese õiguse alusel olemasolevaid võimalusi hakata väljastama ELi COVIDi digitõendeid juba enne digitõendi aluseks oleva määruse kohaldamise algust 1. juulil. Kui liikmesriigi õiguse kohaselt on nõutav COVID-19 tõendite kontrollimine, siis saaksid ELi COVIDi digitõendi omanikud seda reisimisel juba kasutada.

Komisjon toetab seda protsessi ning käivitab homme, 1. juunil ELi COVIDi digitõendi keskse osa – ELi digivärava, milles hoitakse ELi COVIDi digitõendi kontrollimiseks vajalikke avalikke võtmeid. Kuna ELi digivärava kaudu isikuandmeid ei vahetata, saaksid liikmesriigid selle funktsioone juba kasutama hakata.

Komisjoni tänane ettepanek on samuti kooskõlas eeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liitu mittehädavajalikku reisimist ja mida nõukogu uuendas 20. mail 2021.

 

 

Lisateave

Komisjoni ettepanek muuta nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitust, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel

ReopenEU

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31. Mai 2021