Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. märts 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Noorte filmivõistlus "Kuidas mu Ukraina eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis"

filmihäkk

EST (loe allpool RUS ja UKR)

Kutsume noorte filmivõistlusele "Kuidas mu Ukraina eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis"

Euroopa Komisjoni esindus Eestis kutsub noori osalema filmivõistlusel "Kuidas mu Ukraina eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis”, et kirjeldada noorte ukrainlaste lugude kaudu nende kodumaad tabanud sõda. 

„Filmihäkil osalemiseks palume Eesti noortel leida oma kodukanti saabunud Ukraina eakaaslaseid ning filmida üles nende lugu,” ütleb dokumentalist Aljona Suržikova. „Parimad lühifilmid võidavad auhinna, aga auhinnast tähtsam on rääkida sõjapõgenike lugusid noortele arusaadavas keeles.” 

Filmihäkil on oodatud osalema ka Ukraina noored sõjapõgenikud ise. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Vivian Loonela sõnul aitab filmivõistlus neil loodetavasti Eesti eakaaslaste seas sõpru leida. „Euroopa Liit on selles sõjas igati Ukraina poolel, sest Ukraina kaitseb nii oma riigi iseseisvust kui ka euroopalikke väärtusi. Nüüd saame siin Eestis olla toeks sõjaõuduste eest põgenenuile,“ lisas Loonela.

Filmihäkile oodatakse lühifilme pikkusega 1-5 minutit, mille on teinud 14-22 aastased üksikautorid või filmitiimid. 

Võistlusel osalemiseks palume filmitegijatel end registreerida siin või Instagramis ja Facebookis @filmihakk Samast leiate täiendava info filmihäkil osalemise tingimuste kohta ning saate sinna jätta oma küsimusi ukraina, eesti kui vene keeles. 

25. märtsil ja 1. aprillil kl 16.30 toimuvates kakskeelsetes vebinarides nõustavad režissöör Aljona Suržikova ja operaator Ivan Panasjuk, kuidas lugusid filmikeeles jutustada ning oma tehnilisi oskusi täiendada. Õpitoad on järelvaadatavad Facebookis ja Euroopa Komisjoni esinduse kodulehel.

Lühifilmide konkursile esitamise tähtaeg on 8. aprill, filme võib teha nii eesti, vene, ukraina kui inglise keeles. 

Filmihäki peaauhindadena on Telia välja pannud 500 eurot maksva uuskasutuses iPhone X-i ning Delfi 500 euro väärtuses kinkekaardi. Osalejaid ootab ohtralt väiksemaid auhindu ning kõiki filme tutvustab oma lugejatele Delfi. 

Filmihäkki korraldab Euroopa Komisjoni esindus Eestis, toetavad Telia ning Delfi. Filmihäki viivad läbi ajakirjanikud Maris Hellrand ja Hannes Rumm, režissöör Aljona Suržikova, operaator Ivan Panasjuk ning blogger Artjom Dmitrijev. 

Aljona Suržikova kutse filmivõistlusel osalemiseks: https://we.tl/t-RHUolFEon6

Instagram

Facebooki üritus

RUS

Приглашаем молодежь принять участие в конкурсе фильмов "Как мой украинский сверстник стал военным беженцем в Эстонии"

Представительство Европейской комиссии в Эстонии приглашает молодых людей поучаствовать в конкурсе короткометражных  фильмов «Как мой украинский сверстник стал военным беженцем», чтобы через истории молодых украинцев рассказать о войне на их родине.

«Чтобы принять участие в конкурсе, мы просим эстонскую молодежь найти украинских сверстников, приехавших в Эстонию,  и снять сюжет по их рассказу», — говорит режиссер-документалист Алёна Суржикова. «Награду получат лучшие короткометражные фильмы, но важнее награды – история  беженцев на языке, понятном молодежи».

К участию в конкурсе приглашаются и сами молодые беженцы из Украины. По словам главы Представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела, конкурс фильмов поможет им найти друзей среди эстонских сверстников. «Европейский Союз на стороне Украины в этой войне, потому что Украина защищает и свою независимость, и европейские ценности. Теперь мы можем поддержать здесь, в Эстонии тех, кто бежал от ужасов войны», — добавила Лоонела.

На конкурс ожидаются короткометражные фильмы продолжительностью 1-5 минут как от отдельных авторов, так и коллективов. Участвовать может молодежь в возрасте 14-22 лет.

Для участия в конкурсе просим зарегистрироваться здесь, в Instagram или Facebook @filmihakk. Там же найдете дополнительную информацию об условиях конкурса и сможете задать дополнительные вопросы на украинском, эстонском и русском языках. 

Во время вебинаров, которые пройдут  25 марта и 1 апреля в 16:30,  режиссер Алена Суржикова и оператор Иван Панасюк дадут советы, как рассказать историю на языке фильма и совершенствовать технические навыки. Семинары доступны на Facebook и на сайте Представительства Европейской комиссии. Последний срок подачи короткометражных фильмов на конкурс - 8 апреля, фильмы могут быть на эстонском, русском, украинском и английском языках.

Главный приз - iPhone X стоимостью 500 евро от Telia и  подарочная карта на 500 евро от Delfi. Участников ждет множество других призов. Все фильмы будут представлены на портале Delfi.

Конкурс организован Представительством  Европейской комиссии при поддержке Telia и Delfi. Ведущие конкурса -  журналисты Марис Хеллранд и Ханнес Румм, режиссер Алена Суржикова, оператор Иван Панасюк и блогер Артем Дмитриев.

Приглашение Алены Суржиковой к участию в конкурсе фильмов на русском языке прилагается к пресс-релизу. https://we.tl/t-FwbsFWnVZ2

Instagram

Facebook

 

UKR

Запрошуємо українську молодь взяти участь у конкурсі фільмів «Як я став військовим біженцем в Естонії»

Представництво Європейської комісії в Естонії запрошує молодих людей взяти участь у конкурсі короткометражних фільмів "Як я став військовим біженцем в Естонії ", щоб розповісти про війну на батьківщині.

До участі у конкурсі запрошуються й самі біженці з України. За словами голови Представництва Європейської комісії в Естонії Вівіан Лоонела, конкурс фільмів допоможе їм знайти друзів серед естонських однолітків. «Європейський Союз на боці України у цій війні, бо Україна захищає і свою незалежність, і європейські цінності. Тепер ми можемо підтримати тут, в Естонії тих, хто втік від жахів війни», - додала Лоонела.

«Щоб взяти участь у конкурсі, ми просимо естонську молодь знайти українських однолітків, які приїхали до Естонії та зняти їхню історію», — каже режисер-документаліст Олена Суржикова. «Нагороду отримають найкращі короткометражні фільми, але важливіші нагороди – історія біженців мовою, зрозумілою молоді».

На конкурс очікуються короткометражні фільми тривалістю 1-5 хвилин як від окремих авторів, так і відколективів. Може брати участь молодь у віці 14-22 років.

Для участі у конкурсі просимо зареєструватися тут  у Instagram або Facebook @filmihakk

Там знайдете додаткову інформацію про умови конкурсу та зможете поставити додаткові питання українською, естонською та російською мовами.

Запрошення Олени Суржикової до участі у конкурсі фільмів естонською, російською та українською мовами додається до прес-релізу. Будь ласка, поширте запрошення у соціальних мережах!

Під час вебінарів, які пройдуть 25 березня та 1 квітня о 16:30, режисер Олена Суржикова та оператор Іван Панасюк дадуть поради, як розповідати історії мовою фільму та вдосконалити технічні навички. Семінари доступні на Facebook та на сайті Представництва Європейської комісії. Останній термін подачі короткометражних фільмів на конкурс – 8 квітня, фільми можуть бути естонською, російською, українською та англійською мовами.

Головний приз – iPhone X вартістю 500 євро від Telia та подарункова карта на 500 євро від Delfi. На учасників чекає безліч інших призів. Усі фільми будуть представлені на порталі Delfi.

Конкурс організований Представництвом Європейської комісії за підтримки Telia та Delfi. Ведучі конкурсу – журналісти Маріс Хеллранд та Ханнес Румм, режисер Олена Суржикова, оператор Іван Панасюк та блогер Артем Дмитрієв.

Instagram

Facebook

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. märts 2022
Autor
Esindus Eestis