Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade13. jaanuar 20212 min lugemist

Õigusriik Euroopa Liidus - paljude vabadus, väheste kohustus?

auf.jpg
© EU
Täna, 13. jaanuaril kell 15:00-17:00 toimuv XXIV Avatud Ühiskonna Foorum keskendub nii meil kui mujal maailmas päevakajalisele õigusriigi temaatikale. 

Foorumi “Õigusriik Euroopa Liidus: paljude vabadus, väheste kohustus?” peaesineja on Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Věra Jourová. Foorumi korraldab Avatud Eesti Fond koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega ning seda toetab ka EV Justiitsministeerium.

Asepresident Jourová juhtimisel ilmus 2020. aasta septembri lõpus esimene aruanne õigusriigi olukorra kohta Euroopa Liidus. Aruanne annab hinnangu demokraatia puudujääkidele osades liikmesriikides ning teeb ettepaneku siduda ELi rahaliste vahendite eraldamise õigusriigi põhimõtete järgimisega konkreetses riigis. 

"Demokraatia, õigusriik ja põhiõigused on kolm sammast, mis moodustavad Euroopa Liidu alustala. See kolmik kujutab endast meie põhiväärtusi. Kõik kolm sammast peavad toimima täielikus kooskõlas. Nad ei saa eksisteerida üksteiseta, veelgi enam ei saa neid kasutada üksteise vastu. Sambad on kõige muu alus ELis. Seepärast peame neid kaitsma," ütles Jourová.

Asepresident Jourová ettekandele ning küsimuste-vastuste voorule järgneb arutelu. Vestlusringis on endine Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juures tegutseva Eesti Välispoliitika Instituudi direktor ja Avatud Eesti Fondi nõukogu liige Kristi Raik ning Eesti Inimõiguste Keskuse nõukogu esinaine, TalTechi Õiguse instituudi kaasatud professor Katrin Nyman-Metcalf.  XXIV Avatud Ühiskonna Foorumit juhib ajakirjanik Johannes Tralla (ERR).

Püüame leida vastuseid järgmistele küsimustele:

● Mida tähendavad õigusriigi põhimõtted ja nende tingimuslikkus tänases Euroopa Liidus?

● Kuidas tugevdada Euroopa Liidus demokraatia, põhiõiguste ja õigusriigi kaitseks mõeldud mehhanisme, sh ELi lepingu artikli 7 kohast menetlust õigusriigi põhimõtete rikkumise korral? Vaatleme ka ELi põhiõiguste harta elluviimise strateegiat.

● Mida tähendavad õigusriigi põhimõtted erinevatele huvigruppidele ja kodanikele?

● Kuidas saab vabakond õigusriigi põhimõtteid kaitsta ning millised on sellega seotud väljakutsed ja võimalused?

Viimastel aastatel on foorumil arutletud populismi, ühiskondliku polariseerumise, Venemaa mõjupoliitika ja ajaloo õppetundide üle. “Küsimus õigusriigist ja sellega kaasnevatest kohustustest on seoses Euroopa Liidu esimese iga-aastase õigusriigi aruande ja uue kontrollimehhanismiga nii päevakajaline kui ka pikaajaliste mõjudega,” ütles Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. Ta lisas, et Euroopa Liiduga ühinedes valis Eesti euroopaliku väärtusruumi, mille keskmes on inimõiguste austamine, meediavabadus, kohtuvõimu sõltumatus ja kõigi võrdsus seaduse eest. “Mitmes ELi liikmesriigis on tekkinud tõsised probleemid nende väärtuste järgmisega.  Meie eesmärk on ärgitada laiapõhjalist arutelu õigusriigist ja sellega kaasnevast vastutusest. Ka Eestis on olnud märgata murettekitavaid siseriiklikke arenguid ning sümpaatiat riikide suhtes, kes on õigusriigi põhimõtteid rikkunud."

Seekord Webexi veebiplatvormil toimuva foorumi töökeeleks on inglise keel. Nii inglise- kui eestikeelse sünkroontõlkega otseülekannet on võimalik jälgida ERRi, Postimehe, Delfi TV ja Estonian Worldi vahendusel, samuti Avatud Eesti Fondi Facebooki lehe vahendusel.

NB! Nii praegu kui ka foorumi ajal on võimalus küsida osalejatelt Sli.do veebikeskkonnas küsimusi.  Selleks palume minna Sli.do lingile; eraldi sisse logida või salasõna pole vaja. 

 

Lisainfo:

Mari Roonemaa
Kommunikatsioonijuht/Head of Communication
Avatud Eesti Fond/Open Estonia Foundation
Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn, Estonia
tel: +372 56454598
www.oef.org.ee

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
13. jaanuar 2021