Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade29. september 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Palangas toimuval konverentsil lepiti kokku tuua Läänemerest välja maailmasõdade aegne laskemoon

meie läänemeri

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Sinkevičius võõrustab täna Palangas kaheksa Läänemere-äärse riigi (Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Poola ja Rootsi) kalanduse, põllumajanduse ja keskkonnaministreid ja teisi kõrgeid ametnikke „Meie Läänemere“ konverentsil, et rääkida Läänemere keskkonnaprobleemidest. 

Konverentsi eesmärk on aidata leida liikmesriikidel lahendusi Läänemere ökosüsteemi ja kalavarude seisundi parandamiseks.

Volinik Virginijus Sinkevičius ütles: „Hoolin väga Läänemerest ja mul on hea meel, et saime täna ministritega arutada Läänemere ökosüsteemi ohte ja võimalusi. Kui kutsusin 2020. aastal kokku esimese „Meie Läänemere“ konverentsi, leppisid ministrid kokku vajaduses kiiresti tõhustada Läänemere ökosüsteemi kaitset, et tulevaste põlvedele jääks puhas ja ohutu Läänemeri. Alates 2020. aasta konverentsist on algust tehtud mitmesuguste algatustega ja võetud ELi, piirkondlikke ja riiklikke meetmeid. Täna astusime taas sammu võrra edasi ja võtsime kohustuse tegeleda ühe suurima seni lahendamata küsimusega, mis on uputatud laskemoon. Tänan Balti riike ja piirkondlikke organisatsioone toetuse eest, et see probleem ühiselt lahendada.“

Veealune laskemoon on kavas merepõhjast välja tuua  

Volinik Sinkevičius ja ministrid võtsid täna kohustuse kaitsta Läänemere tundlikku ökosüsteemi ning tuua merepõhjast välja I ja II maailmasõjas sinna sattunud laskemoon, mis ohustab mereelustikku, rannikukogukondi ja majandustegevust (sh kalapüüki). Komisjon eraldab 2 miljonit eurot avatud projektikonkursiks, et teha kindlaks peamised geograafilised piirkonnad ja viia läbi asjakohased riskihindamised.

Taust

Läänemere piirkonnas elab üle 85 miljoni inimese. Läänemeri on Euroopas enim saastatud meri, mida mõjutavad muu hulgas bioloogilise mitmekesisuse vähenemine, kliimamuutused, eutrofeerumine ning saasteained (ravimid ja prügi) ja plastijäätmed. Praegu mõjutab 97% Läänemerest hapnikutaset vähendav eutrofeerumine. Läänemere ökosüsteem on eriti habras, sest meri on madal, piiratud ühendus ookeaniga, aeglane veeringlus ja madal veetemperatuur. Lisaks on Läänemere põhjas on ligikaudu 300 000 tonni lõhkemata laskemoona, mis saastab merd ja pidurdab meremajanduse arengut.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
29. september 2023
Autor
Esindus Eestis