Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. juuni 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Ringmajandus: uued eeskirjad teevad telefonid ja tahvelarvutid vastupidavamaks ja energiatõhusamaks

mobiil

Täna tegi komisjon ettepaneku uute eeskirjade kohta, mis aitaksid tarbijatel teha teadlikke ja kestlikke valikuid mobiiltelefonide, juhtmeta telefonide ja tahvelarvutite ostmisel.

Uute eeskirjade kohaselt toodetud mobiiltelefonid ja tahvelarvutid peaksid säästma 2030. aastaks primaarenergiat peaaegu 14 teravatt-tundi aastas, mis on kolmandik nende primaarenergia tarbimisest praegu. Uued eeskirjad aitavad optimeerida ka kriitilise tähtsusega toorainete kasutamist ja hõlbustada nende ringlussevõttu.

Energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul võidavad nii inimesed, keskkond kui ka ühtne turg: „Enamus meist kasutab telefone või tahvelarvuteid igapäevaselt. Uued eeskirjad võimaldavad inimestel osta vastupidavamaid ja energiatõhusamaid seadmeid ning aitavad samas energiat tuntavalt säästa. Kuna me püüame suurendada parandamise ja ringlussevõtu võimalusi, on need eeskirjad kasulikud nii keskkonnale kui ka meie ühtsele turule.“

Täna esitatud energiamärgistuse määruse kohaselt peavad ELi turule viidavad nutitelefonid ja tahvelarvutid hakkama näitama teavet nende energiatõhususe, aku eluea ning tolmu- ja veekaitse kohta. See on ka esimene kord, kui ELi turule lastud tootele lisatakse teave selle parandatavuse kohta. See aitab ELi tarbijatel teha teadlikumaid ja säästvamaid ostuvalikuid ning soodustab säästvat tarbimist. Toodetel jätkatakse olemasolevate ja tuntud ELi energiamärgiste A-G kasutamist.

Ka hiljuti heaks kiidetud ökodisaini määruses on sätestatud miinimumnõuded ELi turule lastavatele mobiiltelefonidele, juhtmeta telefonidele ja tahvelarvutitele. Need puudutavad järgmist:

– toote vastupidavus kukkumistele või kriimustustele, tolmu- ja veekaitse ning akude vastupidavus. Akud peaksid taluma vähemalt 800 laadimis- ja tühjendustsüklit ning säilitama samal ajal vähemalt 80% oma esialgsest võimsusest.

– demonteerimine ja parandamine. Tootjatele pannakse kohustus teha kriitilise tähtsusega varuosad remonditöökodadele kättesaadavaks 5–10 tööpäeva jooksul ja kuni 7 aasta jooksul pärast tootemudeli müügi lõppu ELi turul.

– operatsioonisüsteemi uuenduste kättesaadavus pikemaks perioodiks (vähemalt viis aastat pärast toote turule laskmist).

– kutseliste remonditöökodade mittediskrimineeriv juurdepääs asendamiseks vajalikule tarkvarale või püsivarale.

Järgmised sammud

Ued eeskirjad esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule ülevaatamiseks. Seejärel võetakse need ametlikult vastu, kui kaasseadusandjad ei esita tekstile vastuväiteid. Pärast jõustumist on aega 21 kuud enne kui nõuded kehtima hakkavad. 

Lisateave

Komisjoni määrus, millega kehtestatakse nutitelefonide, muude mobiiltelefonide, juhtmeta telefonide ja tahvelarvutite ökodisaini nõuded

Komisjoni delegeeritud määrus nutitelefonide ja tahvelarvutite energiamärgistuse kohta

Ökodisaini direktiiv

Energiamärgistuse määrus

Ringmajanduse tegevuskava 2020

Pressiteade koos täiendava taustainfo ja tsitaatidega

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. juuni 2023
Autor
Esindus Eestis