Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. Mai 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Spetsiaalsed transpordikoridorid Ukraina põllumajandustoodete eksportimiseks

Alt Wetterade farm, Helmstorf, Germany

Komisjon esitas täna rea meetmeid, et aidata Ukrainal eksportida oma põllumajandustoodangut. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse ja Ukraina sadamate blokaadi ei jõua Ukraina teravili ja muud põllumajandustooted enam sihtkohta. Olukord ohustab ülemaailmset toiduga kindlustatust, mistõttu on vaja kiiresti luua alternatiivsed logistikamarsruudid.

Komisjon esitas tegevuskava spetsiaalsete transpordikoridoride loomiseks, et Ukrainal oleks võimalus eksportida teravilja ning samas importida vajalikke kaupu alates humanitaarabist ning lõpetades loomasööda ja väetistega.

Transpordivolinik Adina Vălean ütles: „ELi taristut kasutades tuleb vähem kui kolme kuu jooksul Ukrainast välja viia 20 miljonit tonni teravilja. See on suur väljakutse, mistõttu on oluline koordineerida ja optimeerida logistikaahelaid, luua uusi marsruute ja vältida võimaluse korral kitsaskohti. Meie eesmärk on Ukraina taristu parem ühendamine ja integreerimine ELi taristuga. Nii lühi- kui ka pikaajaliste lahenduste leidmiseks teeme koostööd nii Ukraina ametivõimudega kui ka naaberliikmesriikidega, kes on kriisi ajal palju abistanud.“

Transpordi kitsaskohad tuleb kiiresti kõrvaldada 

Hoolimata ELi ja liikmesriikide jõupingutustest Ukraina ja ELi vaheliste piiriületuste lihtsustamiseks, ootavad Ukraina poolel tuhanded vagunid ja veoautod tollivormistust. Vagunite keskmine ooteaeg on praegu 16 päeva, samas kui mõnes piiriületuskohas on see kuni 30 päeva. Ukraina tornhoidlates on aga ladustatud veelgi rohkem teravilja, mis on valmis ekspordiks. Üheks probleemiks on erinevad rööpmelaiused. Ukraina vagunid ei ühildu enamiku ELi raudteevõrguga, mistõttu tuleb kaubad ümber laadida veoautodele või vagunitele, mis sobivad ELi standardse rööpmelaiusega. See protsess on aga aeganõudev ja ümberlaadimisrajatisi piiridel napib.

Nende probleemide lahendamiseks teeb komisjon järgmist.

  • Täiendavad kaubarongid, laevad ja veoautod. Komisjon kutsub ELi turuosalisi üles leidma kiiresti täiendavaid sõidukeid. Nõudluse ja pakkumise ühitamiseks ning kontaktide loomiseks loob komisjon logistikaplatvormi ja palub liikmesriikidel määrata spetsiaalsed kontaktpunktid.
  • Transpordivõrkude ja ümberlaadimisterminalide läbilaskevõime. Prioriteediks tuleks seada Ukraina põllumajandustoodete eksportsaadetised ning taristuettevõtjad peaksid vabastama selle ekspordi jaoks raudtee teenindusajad. Samuti kutsub komisjon turuosalisi üles viima mobiilsed teraviljalaadurid kiiresti asjaomastesse piiriterminalidesse, et kiirendada ümberlaadimist. Ukrainaga sõlmitav maanteetranspordi leping aitab samuti kitsaskohti kõrvaldada. Et julgustada ELi transpordiettevõtjaid lubama oma sõidukitel Ukrainasse siseneda, uurib komisjon ka finantstagatiste suurendamise võimalusi.
  • Tollitoimingud ja muud kontrollid. Komisjon palub liikmesriikide ametiasutustel olla võimalikult paindlik ja tagama piisava personali, et kiirendada tolliprotseduure piiripunktides.
  • Kauba ladustamine ELi territooriumil. Komisjon hindab olemasolevat ladustamismahtu ELis ja kooskõlastab oma tegevust liikmesriikidega, et leida rohkem võimalusi Ukraina ekspordi ajutiseks ladustamiseks.

ELi ja Ukraina ühenduvuse edasine parandamine

Pikemas perspektiivis teeb komisjon tööd ka uute ekspordikoridoride taristu läbilaskevõime suurendamiseks ja uute taristuühenduste loomiseks Ukraina ülesehitamise raames. Euroopa ühendamise rahastu konkursikutsete järgmine voor võimaldab toetada projekte, millega parandatakse transpordiühendusi Ukrainaga, sealhulgas raudteeühendusi ning raudtee-/maanteeterminale. Seda silmas pidades võttis komisjon täna vastu otsuse, et sõlmida Ukrainaga kõrgetasemeline kokkulepe üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) kaartide  ajakohastamiseks. See on osa komisjoni poliitikast laiendada TEN-Td naaberriikidesse.

Taust

Tavaolukorras eksporditakse 75% Ukraina teraviljatoodangust, mis moodustab ligikaudu 20% riigi iga-aastasest eksporditulust. Enne sõda toimus Musta mere sadamate kaudu 90% Ukraina teravilja ja õliseemnete ekspordist. Umbes kolmandik ekspordist on suunatud vastavalt Euroopasse, Hiinasse ja Aafrikasse.

 

Lisateave

Transpordivolinik Adina Văleani pressikonverents 

Pressiteade

Komisjoni tegevuskava Ukraina põllumajandustoodete ekspordi ja ELiga kahepoolse kaubanduse hõlbustamiseks

Komisjoni otsus üleeuroopalise transpordivõrgu Ukraina näitlikke kaarte käsitleva kõrgetasemelise kokkuleppe allkirjastamise kohta Euroopa Liidu ja Ukraina vahel

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. Mai 2022
Autor
Esindus Eestis