Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. september 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Täna jõustub Euroopa kiibimäärus

kiip

Täna jõustuv kiibimäärus aitab tagada ELi varustuskindluse, vastupidavuse ja tehnoloogilise juhtpositsiooni pooljuhitehnoloogiate ja -rakenduste valdkonnas.

Pooljuhid on digitaalsete ja digiteeritud toodete olulised koostisosad. Neid kasutatakse alates nutitelefonidest ja autodest kuni tervishoiu, energeetika, kaitse, side ja tööstusliku automatiseerimise jaoks oluliste rakenduste ja taristuteni. Samuti on nad geostrateegiliste huvide ja üleilmse tehnoloogilise võidujooksu keskmes.

Euroopa kiibimäärus suurendab kiibitootmist ELis ning toetab laienemist ja innovatsiooni kogu väärtusahelas. Kiibimäärusega püüab Euroopa Liit saavutada oma eesmärgi kahekordistada oma praegust üleilmset turuosa ning jõuda 2030. aastaks 20%-ni.

Kiibimääruse kolm sammast

Euroopa kiibimäärus koosneb kolmest sambast.

Esimene sammas – Euroopa kiibialgatus – aitab viia teadmised laborist tehasesse ning seega paremini ühendada teadusuuringuid ja innovatsiooni tootmisega. EL toetab algatust 3,3 miljardi euroga, sellele peaksid lisanduma liikmesriikide rahalised vahendid. Täpsemalt toetatakse näiteks täiustatud katsetootmisliinide rajamist, pilvepõhise disainiplatvormi arendamist, pädevuskeskuste loomist, kvantkiipide arendamist ning kiibifondi loomist, mis lihtsustab juurdepääsu laenurahale ja omakapitalile.

Teine sammas stimuleerib avaliku ja erasektori investeeringuid kiibitootjate ja -tarnijate tootmisrajatistesse. Kehtestatakse raamistik integreeritud tootmisrajatiste ja avatud pooljuhitehaste jaoks, mis on liidus esimesed omataolised ning aitavad tagada ELi varustuskindlust ja vastupanuvõimet. Juba kiibimääruse ettepaneku tegemise ajal märkis komisjon, et sellistele esimestele omalaadsetele rajatistele võib anda riigiabi kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga.

Kiibimääruse kolmas sammas loob liikmesriikide ja komisjoni vahel koordineerimismehhanismi, et tugevdada koostööd liikmesriikidega ja nende vahel, jälgida olukorda pooljuhtide pakkumise ja nõudluse vallas, ennetada nende nappust ja käivitada vajaduse korral kriisistsenaarium.

Täna jõustub ka  kiipide ühisettevõtte määrus ning alustab tegevust kiibifond.

 

Lisateave

Pressiteade taustainfoga

Euroopa kiibimäärus: küsimused ja vastused

Euroopa kiibimääruse veebileht

Euroopa kiibimääruse teabeleht

Euroopa kiibimäärust käsitlev teatis

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. september 2023
Autor
Esindus Eestis