Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. oktoober 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Ühtekuuluvuspoliitika: Eesti saab ELilt 354 miljonit eurot põlevkivi kasutamise lõpetamiseks energiatootmises

JTF_2022

Komisjon võttis täna vastu õiglase ülemineku territoriaalse kava, mille alusel saab Eesti ELilt 354 miljonit eurot põlevkivi kasutamise järkjärguliseks lõpetamiseks energiatootmises Ida-Virumaal, kus põlevkiviga seotud ettevõtted tekitavad üle 50% Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest.

Eesti on seadnud eesmärgiks lõpetada põlevkivist elektri tootmine 2035. aastaks, lõpetada järk-järgult põlevkivi kasutamine energiatootmises 2040. aastaks ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Õiglase ülemineku fondist rahastatava õiglase ülemineku territoriaalse kava aitab riigil leevendada ülemineku sotsiaalset, keskkonnaalast ja kogukondlikku mõju ning tagab, et üleminek kliimaneutraalsele majandusele oleks võimalikult õiglane.

Investeeringud rohelise energia tootmisse

Kava hõlmab mahajäetud ja saastatud tööstusalade taastamist, investeeringuid päikese-, tuule- ja hüdroenergiasse ning taastuvallikatest toodetud vesiniku kasutuselevõttu, samuti taastuvenergial põhinevate küttelahenduste väljatöötamist.

ELi toetusel loob Eesti Ida-Virumaal uue ringmajandusel põhineva ettevõtluskeskkonna, mis koostöös kohalike haridus- ja teadusasutustega toetab teadus- ja arendustegevust.

Ülemineku sotsiaalse mõju leevendamine

Kavaga on ette nähtud ümberõpe ligikaudu 11 000 kohalikule töötajale ja pakkuda põlevkivitööstuse töötajatele võimalusi minna tööle uutesse ettevõtetesse, mille suureks lisaväärtuseks on keskkonnasäästlikud töökohad.  

Lisaks toetatakse ja parandatakse õiglase ülemineku fondist sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, luues piirkonnas sidusa ja kergesti juurdepääsetava teenuste võrgustiku.

Eile hilisõhtul Eestisse saabunud ja täna Narvas viibiv Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Kliimaneutraalsusele üleminekul on Eesti võtnud kohustuse põlevkivist energiatootmine järk-järgult lõpetada. Sellel on suur mõju Ida-Virumaa majandusele ja inimestele. Õiglase ülemineku kava aitab Eestil täita oma eesmärke õiglasel ja kaasaval viisil. Kava raames pakutakse töötajatele uusi väljavaateid, mitmekesistatakse majandust ning toetatakse kohalikku elanikkonda, kes seisab silmitsi majandusliku ja sotsiaalse üleminekuga. Meie peamine eesmärk on mitte kedagi kõrvale jätta.“

President Ursula von der Leyen kohtus täna hommikul Tallinnas peaminister Kaja Kallasega, Vabariigi Presidendi Alar Karisega ning pidas kõne Tallinna digitippkohtumisel. Narvasse saabudes külastas president von der Leyen Narva piiripunkti, Kreenholmi manufaktuuri ja peab kõne Eesti õiglase ülemineku kava avaseminaril.

Taustteave

Õiglase ülemineku fondist toetatakse territooriume, mida üleminek kliimaneutraalsele majandusele kõige rohkem mõjutab. Need territooriumid on kindlaks määratud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades pärast dialoogi komisjoniga 2021.–2027. aasta partnerluslepingute ja nendega seotud programmide üle peetavatel läbirääkimistel. Õiglase ülemineku territoriaalsetes tegevuskavades, mis koostati tihedas koostöös kohalike partneritega, on esitatud iga piirkonna probleemid ning arenguvajadused ja -eesmärgid, mis tuleb täita 2030. aastaks. Ühtlasi on neis määratud kindlaks kavandatud tegevuste liigid koos konkreetsete juhtimismehhanismidega.

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustamaterjaliga

Õiglase ülemineku teabeleht

Õiglase ülemineku kava pressibriifing täna kl 15.30 (Meeting ID: 864 0970 9003
Passcode: 815981)

President von der Leyeni kõne digitippkohtumisel

President von der Leyeni avaldus tänasel pressikonverentsil

Visiidi fotod

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis