Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade28. juuni 20212 min lugemist

Uued ELi e-kaubanduse eeskirjad lihtsustavad kauplejate elu ja suurendavad tarbijate jaoks läbipaistvust

p049409-842942.jpg
© EU
Sel nädalal jõustuvad uued internetikaubanduse käibemaksueeskirjad, mis koostati selleks, et luua ettevõtjatele võrdsemad tingimused, lihtsustada piiriülest e-kaubandust ning muuta hinnakujundus ja valikuvõimalused ostjate jaoks läbipaistvamaks.

ELi käibemaksusüsteemi ajakohastati viimati 1993. aastal ning see ei ole pidanud sammu piiriülese e-kaubanduse kasvuga, mis on jaekaubandussektorit viimastel aastatel muutnud. Samuti on koroonaviiruse pandeemia internetipõhise jaemüügi buumi veelgi kiirendanud ning toonud taaskord esile vajaduse reformi järele, millega tagataks see, et internetimüügilt tasumisele kuuluv käibemaks makstakse tarbija asukohariigis.

Uued eeskirjad jõustuvad 1. juulil ja mõjutavad veebimüüjaid ja kauplemiskohti/platvorme nii ELis kui ka väljaspool ELi, postiettevõtjaid ja kulleriteenuse osutajaid, tolli- ja maksuameteid ning tarbijaid. 

Mis muutub?

1. juulil 2021 hakkab internetimüügi käibemaksuga maksustamisel kehtima mitu muudatust, olenemata sellest, kas tarbijad ostavad ELis või väljaspool ELi asuvatelt kauplejatelt.

  • Praeguse süsteemi alusel on käibemaksust vabastatud kaubad, mille on ELi importinud ELi-välised ettevõtjad ja mille väärtus on alla 22 euro. Alates neljapäevast see maksuvabastus kaob, nii et käibemaksu tuleb tasuda kõigilt ELi imporditavatelt kaupadelt, nagu seda tuleb tasuda ka kõigilt ELi ettevõtjate müüdavatelt kaupadelt. Uuringud ja kogemused on näidanud, et seda maksuvabastust kuritarvitatakse: väljaspool ELi asuvad ebaausad müüjad märgistavad kaubasaadetised, nt nutitelefonid, valesti, et maksuvabastust saada. See seaduselünk võimaldab neil ettevõtjatel küsida oma ELi konkurentidest madalamat hinda ja sellise pettuse tõttu jääb ELi liikmesriikide eelarvetesse aastas hinnanguliselt laekumata 7 miljardit eurot, mis suurendab teiste maksumaksjate maksukoormust.
  • Praegu peavad veebimüüjad olema käibemaksukohustuslasena registreeritud igas liikmesriigis, kus nende käive ületab teatava üldise künnise, mis on riigiti erinev. Alates 1. juulist asendatakse need erinevad künnised ühe ELi ühise 10 000 euro suuruse künnisega, mille ületamisel tuleb käibemaks tasuda liikmesriigis, kuhu kaubad tarnitakse. Uute eeskirjade kohaselt võivad veebimüüjad nüüd registreeruda elektroonilises portaalis, nn ühe akna süsteemis, kus nad saavad täita kogu oma ELi müügiga seotud käibemaksukohustused. Seda 10 000 euro suurust künnist kohaldatakse internetis müüdavate elektrooniliste teenuste suhtes juba alates 2019. aastast.

Ettevõtjad pääsevad nüüdsest teiste riikide keerukatest menetlustest, sest nad saavad registreeruda oma liikmesriigis ja oma emakeeles. Pärast registreerumist saab veebijaemüüja deklareerida ja tasuda käibemaksu kogu oma ELi müügi pealt ühe akna süsteemis kord kvartalis esitatava deklaratsiooni alusel. Süsteem kannab käibemaksu üle asjaomasele liikmesriigile.

  • Samamoodi võimaldab impordi ühe akna süsteemi kasutuselevõtt ELi-välistel müüjatel end ELis käibemaksukohustuslasena hõlpsasti registreerida ja tagab, et õige käibemaksusumma jõuab liikmesriiki, kus see lõpuks tasumisele kuulub. Tarbijate jaoks suurendab see läbipaistvust: kui ostate ühe akna süsteemis registreeritud ELi-väliselt müüjalt või platvormilt, peaks käibemaks olema osa hinnast, mida te müüjale maksate. See tähendab, et toll ega kulleriteenuse osutaja ei nõua teilt enam lisamakset, kui kaup saabub teie asukohariiki, sest käibemaks on juba tasutud.

 

Juba praegu on suur hulk väljaspool ELi asuvaid ettevõtjaid, sealhulgas kõige suuremad üleilmsed internetipõhised kauplemiskohad, end impordi ühe akna süsteemis registreerinud.

 

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Kõik üksikasjad, sealhulgas nõuanded ja teabelehed ettevõtjatele ja tarbijatele, on kättesaadavad meie teemakohasel veebisaidil.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
28. juuni 2021