Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. oktoober 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Uus Euroopa Bauhaus ja ühtekuuluvuspoliitika: komisjon kuulutas uuenduslike linnaprojektide leidmiseks välja 50 miljoni euro suuruse projektikonkursi

uus Euroopa Bauhaus

Komisjon kuulutas Euroopa linnaarengu algatuse raames välja 50 miljoni euro suuruse projektikonkursi, et toetada linnade innovatsiooni ja kestlikku arengut. Euroopa linnaarengu algatus on Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) osa. Konkurss lähtub uue Euroopa Bauhausi põhiväärtustest, milleks on esteetika, kestlikkus ja kaasamine.

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira ütles: „Uue Euroopa Bauhausi väärtuste rakendamine kohapeal innovaatiliste projektide abil on väga oluline kaasava rohepöörde jaoks, mis pakub sobilikke lahendusi kõigile. Kutsun ELi linnu üles kasutama oma visioonide ja loovuse rakendamiseks maksimaalselt ära rahastamisvõimalust, mida pakub ühtekuuluvuspoliitika Euroopa linnaalgatus, et parandada inimeste elu ja olla eeskujuks linnade keerukate probleemide lahendamisel uue Euroopa Bauhausi abil.“

Konkursile oodatakse uue Euroopa Bauhausi põhimõtetest lähtuvaid projekte, mis toovad linnadesse muutusi ning aitavad luua investeeringuid ja olla eeskujuks teistele ühtekuuluvuspoliitika projektidele. Projektid peavad olema seotud nende nelja teemaga:

  • ehitamine ja renoveerimine lähtuvalt ringmajanduse ja süsinikuneutraalsuse põhimõtetest;
  • kultuuripärandi säilitamine ja ümberkujundamine;
  • hoonete kohandamine ja ümberkujundamine taskukohaste eluasemelahenduste jaoks;
  • linnaruumi taaselustamine.

80% väljavalitud projektidest rahastatakse ERFist. Iga projekt võib saada kuni 5 miljonit eurot. Osa sellest rahastusest aitab rakendada uuenduslikke lahendusi ka teistes Euroopa linnades, et projektidel oleks veelgi suurem ühiskondlik mõju, eelkõige linnades ja piirkondades, mis vajavad kõige enam toetust üleminekuks rohelisemale tulevikule. Pikemas perspektiivis peaksid toetust saanud linnaasutused looma partnerlusi veel kolme linnaga, kes on huvitatud projektide või nende osade rakendamisest oma linnas. Konkurss on avatud 2023. aasta jaanuari keskpaigani.

Taustteave

President von der Leyen kuulutas uue Euroopa Bauhausi välja 2021. aasta septembris. See lisab rohelisele kokkuleppele kultuurilise mõõtme ja kiirendab rohepööret kohapealsete muudatustega, mis ühendavad esteetika, kestlikkuse ja kaasamise.

Euroopa linnaarengu algatusega, mille sihtotstarbeline eelarve on 450 miljonit eurot, toetatakse aastatel 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika linnamõõdet. Vähemalt 8% ERFi vahenditest igas liikmesriigis tuleb investeerida linnade endi valitud prioriteetidesse ja projektidesse, mis põhinevad nende säästva linnaarengu strateegiatel.

Lisaks innovatsioonile toetab Euroopa linnaarengu algatus kõigi Euroopa linnapiirkondade võimekust. See annab alusmaterjali poliitika kujundamiseks ja teadmiste jagamiseks linnade säästva arengu kohta, sealhulgas ELi linnade tegevuskava kaudu.

 

Lisateave

Euroopa linnaarengu algatus

Uue Euroopa Bauhausi veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis