Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade22. november 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Uus metsaseiresüsteem aitab koguda paremaid andmeid Euroopa metsade kohta

Winter landscapes

Komisjon tegi ettepaneku võtta vastu metsaseiremäärus, mille eesmärk on koguda ja jagada võrreldavaid andmeid Euroopa metsade kohta. See aitab liikmesriikidel, metsaomanikel ja metsamajandajatel paremini reageerida ohtudele ja tugevdada metsade vastupanuvõimet.

Parem seire aitab suurendada metsade vastupidavust kahjuritest, põudadest ning metsa- ja maastikupõlengutest tulenevatele ohtudele ja luua uusi ärimudeleid, näiteks süsinikku siduv põllumajandus.  

Praegu on teave metsade seisundi ning metsaressursside ja -teenuste kasutamise kohta hajutatud ja mittetäielik, ELi metsi käsitlevad andmed on sageli vananenud ja nende koostamisel on kasutatud erinevaid määratlusi, mille tulemuseks on puudulikud teadmised. Seepärast on vaja terviklikku seiresüsteemi.

Seiresüsteem võimaldab koguda ja jagada ajakohaseid ja võrreldavaid metsaandmeid, mis on saadud  Maa seire süsteemi Copernicus abil kogutud andmete ja maapealsete mõõtmiste põhjal. Uus süsteem tugineb liikmesriikides juba kogutavatele andmetele, mis koos peaksid andma metsadest parema ülevaate otsuste tegemiseks ja poliitika rakendamiseks, sealhulgas ajakohast teavet looduslike häiringute ja metsakatastroofide kohta liikmesriikides.

Uus süsteem aitab luua ka uusi ärivõimalusi

Süsteem on ka majanduslikult kasulik, sest aitab metsamajandajatel turustada oma ökosüsteemi teenuseid, nt süsiniku sidumist vastavalt ELi sertifitseerimissüsteemile. Usaldusväärsemate ja kättesaadavamate andmete põhjal saavad metsamajandajad ja metsaomanikud luua uusi ärivõimalusi, mis pakuvad lisasissetulekut ja edendavad samal ajal süsinikku siduvat põllumajandust ning aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele. Uus määrus toetab ka digitaalsete seireteenuste turgu ning avab uusi võimalusi väikeettevõtetele ja uuenduslikele idufirmadele. Ettepanekuga ei kehtestata ettevõtjatele, metsaomanikele ja metsandusettevõtjatele uusi otseseid haldusnõudeid.

Euroopa Parlament ja nõukogu hakkavad nüüd ettepanekut arutama seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
22. november 2023
Autor
Esindus Eestis