Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. november 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Värske Eurobaromeetri uuring: oskuste nappus kimbutab enim väikeettevõtteid

Chile - Lithium production

Värske Eurobaromeetri uuringu järgi on oskuste nappus ELi väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) jaoks üks suurimaid probleeme. Aastatega on see süvenenud ning jõudnud nüüdseks kõigisse ELi liikmesriikidesse ja majandussektoritesse.

Eurobaromeetri uuringu peamised järeldused:

  • oskuste nappus on suur probleem Euroopa kõige väiksemates kuni keskmise suurusega ettevõtetes – seda tunnistas 53% mikroettevõtjatest (vähem kui 10 töötajat), 65% väikeettevõtjatest (10–49 töötajat) ja 68% keskmise suurusega ettevõtjatest (50–249 töötajat). Viimasel kahel aastal oli 61%-l mikroettevõtjatest ja 80%-l keskmise suurusega ettevõtjatest raskusi vajaminevate oskustega töötajate leidmisel ja palkamisel. Eestis oli see näitaja mikroettevõtjate puhul mõnevõrra parem (33% kurtsid raskusi töötajate leidmisel), kuid keskmise suurusega ettevõtjate puhul veidi suurem (83%). Kõige keerulisem on ettevõtetel leida kutseõppe kvalifikatsiooniga töötajaid (ELis 38%, Eestis 43%);
  • VKEd tunnevad kõige sagedamini puudust tehnilise väljaõppega töötajatest, näiteks laboritöötajatest, mehhaanikutest, jne. Peaaegu pooled (42%, Eestis 29%) Euroopa VKEdest märkisid, et neil on puudus kvalifitseeritud töötajatest;
  • oskuste nappus mõjutab VKEsid mitmel viisil: olemasolevate töötajate töökoormus suureneb, müük ja müügivõimalused vähenevad ning kasumlikkus ja kasv pidurduvad;
  • vaid üks seitsmest (14%, Eestis 9%) VKEst teatas, et värbab olukorra leevendamiseks töötajaid teistest ELi liikmesriikidest; suuremate VKEde puhul on see protsent küll suurem. Leiti, et keelebarjäär ja ka haldusraskused on suurimaks takistuseks kvalifitseeritud töötajate värbamisele kogu ELis;
  • enamik VKEsid väljendas suhtelist rahulolu poliitilise toetusega, mida nad said oskuste nappusega tegelemisel, märkides samas, et on veel arenguruumi. Nende vajadusi kõige paremini toetava poliitika puhul mainivad mikroettevõtjad peamiselt maksusoodustusi (39% nii ELis keskmiselt kui ka Eestis).

Eurobaromeetri uuring nr 537 viidi läbi 2023. aasta septembrist oktoobrini 27 ELi liikmesriigis ning Islandil, Norras, Šveitsis, Ühendkuningriigis, Põhja-Makedoonias, Türgis, Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Jaapanis. Telefoni teel küsitleti rohkem kui 19 350 ettevõtjat (nii VKEsid kui ka suurettevõtjaid).

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Eurobaromeetri veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. november 2023
Autor
Esindus Eestis