Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade31. oktoober 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Veebisisule juurdepääsu kontrollijate ehk pääsuvalitsejate suhtes hakkavad kehtima uued normid

Cybersecurity - Webcams

Homme jõustub ELi digiturgude määrus, millega tehakse lõpp platvormimajanduses sisule juurdepääsu kontrollijatena ehk nn pääsuvalitsejatena tegutsevate ettevõtete ebaausatele tavadele. Määruse ettepaneku esitas komisjon 2020. aasta detsembris, Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid selles kokku 2022. aasta märtsis.

Digiturgude määruses määratletakse, millal suur digiplatvorm kvalifitseerub pääsuvalitsejaks. Need on digiplatvormid, kes tegutsevad nn väravana ärikasutajate ja tarbijate vahel ning kes oma positsiooni tõttu saavad kehtestada iseseisvalt eeskirju ja tekitavad seega kitsaskoha digitaalmajanduses. Olukorra parandamiseks pannakse digiturgude määrusega neile mitmed kohustused, sealhulgas keelatakse teatud viisil käitumine. 

Pääsuvalitsejaks määramine   

Ühte või mitut digiturgude määruses loetletud põhiplatvormiteenust osutav ettevõte kvalifitseerub pääsuvalitsejaks, kui ta vastab allpool kirjeldatud nõuetele. Need teenused on veebipõhised vahendusteenused, nagu rakenduste poed, internetipõhised otsingumootorid, sotsiaalvõrguteenused, teatavad sõnumiteenused, videojagamisplatvormi teenused, virtuaalassistendid, veebibrauserid, pilvandmetöötluse teenused, operatsioonisüsteemid, internetipõhised kauplemiskohad ja reklaamiteenused.

On kolm peamist kriteeriumi, mille alusel otsustatakse, kas ettevõte kuulub digiturgude määruse kohaldamisalasse või mitte.

  1. Ettevõtte suurus mõjutab siseturgu: kui ettevõttel on Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) teatava suurusega aastakäive ja ta osutab põhiplatvormiteenust vähemalt kolmes ELi liikmesriigis.
  2. Ettevõttel on kontroll võrguvärava üle, mis on ärikasutajatele lõpptarbijani jõudmiseks oluline: kui ettevõte osutab põhiplatvormiteenust rohkem kui 45 miljonile ELis asutatud või asuvale aktiivsele lõppkasutajale kuus ja rohkem kui 10 000 ELis asutatud aktiivsele ärikasutajale aastas.
  3. Ettevõttel on väljakujunenud ja püsiv positsioon: kehtib juhul, kui ettevõte vastas viimase kolme aasta jooksul teisele kriteeriumile.

Mida pääsuvalitsejad peavad tegema ja mida nad ei tohi teha? 

Digiturgude määruses on esitatud kohustused ja keelud, mida pääsuvalitsejad peavad oma igapäevases tegevuses järgima, et tagada õiglased ja avatud digiturud. See võimaldab ettevõtetel turgudel konkureerida ja pääsuvalitsejate tegevust vaidlustada nende toodetest ja teenustest tekkivate eeliste alusel. See omakorda annab ettevõtetele rohkem võimalusi innovatsiooniks.

Kui pääsuvalitseja soosib oma teenuseid või takistab ärikasutajate teenuste tarbijateni jõudmist, võib see kahjustada konkurentsi, mis omakorda pidurdab innovatsiooni, halvendab kvaliteeti ja tõstab hindu. Kui pääsuvalitseja kasutab ebaausaid tavasid, nagu ebaõiglaste juurdepääsutingimuste kehtestamine oma rakenduste poele või muudest allikatest pärit rakenduste paigaldamise takistamine, maksavad tarbijad tõenäoliselt rohkem või jäävad ilma eelistest, mida alternatiivsed teenused oleksid võinud pakkuda.

Edasised sammud 

Digiturgude määrust hakatakse kohaldama kuue kuu jooksul, st alates 2. maist 2023. Seejärel peavad digiturgude määruses esitatud kriteeriumidele vastavad pääsuvalitsejad teavitama komisjoni kahe kuu jooksul (hiljemalt 3. juuliks 2023) oma põhiplatvormiteenustest.

Kui komisjon on teate kätte saanud, on tal 45 tööpäeva aega, et hinnata, kas ettevõte vastab kriteeriumidele. Kui jah, siis määrab ta ettevõtte pääsuvalitsejaks. Pärast pääsuvalitsejaks määramist on ettevõttel aega kuus kuud, et viia oma tegevus kooskõlla digiturgude määruse nõuetega (hiljemalt 6. märtsiks 2024).

 

Lisateave

Euroopa Liidu Teataja tekst

Digiturgude määruse küsimused ja vastused 

Digiturgude määruse teabeleht

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis