Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Hanked ja lepingud

Euroopa Komisjon avaldab veebipõhises hankeportaalis (Tenders Electronic Daily-TED) kahte liiki hanketeateid.

  • ELi liikmesriikide, kandidaatriikide, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide ja Šveitsi hanketeated: riiklikud ehitustööd, tarned ja teenused ning kommunaalteenuste hanke teated
  • ELi institutsioonide, ametite ja muude asutuste hanked: riiklikud ehitustööd, tarned ja teenused, osalemiskutsed ja töövõtjate iga-aastane nimekiri

Euroopa avalikud hanked

ELi institutsioonide hanked (TED-eTendering)

Rohkem hankeid rahastamis- ja hankeportaalis (SEDIA)

 


Eesti esinduse hanketeated

Vaata kõiki Eesti esinduse avaldatud hanketeateid kaupade ja teenuste ostmiseks (tehniline abi, koolitus, konverentsid ja reklaam).

 

Euroopa riigihanke-eeskirjad
Teave ELi hankemenetluste ja eeskirjade kohta, kuidas teha pakkumust lepingu sõlmimiseks ja kuidas taotleda riigihankemenetluse läbivaatamist ELis.

 

Kasulikud lingid

Lisateave ELi rahastamise, hangete ja eelarve kohta

Finantsläbipaistvuse süsteem

Praktiline teave ettevõtluseks ELis