Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Pressinurk

Esinduse pressiosakonna ülesanne on hoida Eesti ajakirjandust Euroopa asjadega kursis ja suurendada teadlikkust Euroopa Liidu rollist Eesti rahva jaoks.

Pressiosakond

Pressiosakond vastab ELi puudutavatele pressi- ja meediapäringutele ning avaldab pressiteateid Eestis huvi pakkuvatel päevakajalistel ELi teemadel. Samuti korraldame pressikonverentse ja muid ELi-teemalisi üritusi ning esindame komisjoni Eestis toimuvatel ELi üritustel.

Pressiosakond haldab ka esinduse veebisaiti ning sotsiaalmeedia kontosid: Twitter, Facebook, Facebook (rus), Instagram ja Youtube.

 

Kontaktid

Elis Paemurd
Kommunikatsioonijuht
Tel: +372 626 4411
Mobiil: +372 511 5671

Pille [dot] REBANEatec [dot] europa [dot] eu (Pille Rebane)  
Kommunikatsiooninõunik (külalisgrupid, trükised, infopäringud)
Tel: +372 626 4425

Heili [dot] TOMINGASatec [dot] europa [dot] eu (Heili Tomingas)  
Sotsiaalmeedianõunik
Tel: +372 626 4414
Mobiil: +372 530 05420

Kadri [dot] KULLatec [dot] europa [dot] eu (Kadri Kull) 
Kommunikatsiooninõunik (ELi teabevõrgustik, Euroopa päev)
Tel: +372 626 4410
Mobiil: +372 522 0901

Helin [dot] SOOTatec [dot] europa [dot] eu (Helin Sööt) 
Kommunikatsiooninõunik (üritused)
Tel: +372 626 4413

 

Euroopa Komisjoni pressitalitus Brüsselis

Pressitalitus tegutseb komisjoni presidendi poliitilise juhtimise all ja koostöös Euroopa Komisjoni esindustega liikmesriikides. Ta vastutab pressiteadete avaldamise, pressikonverentside korraldamise ja pressipäringutele vastamise eest. Pressiesindajad vastutavad komisjoni konkreetsete poliitikavaldkondade eest.

Pressitalitus Brüsselis

Komisjoni pressitalituse pressimaterjal

Meedia akrediteerimine – ajakirjanikel, fotograafidel ja telemeeskondadel on vaja akrediteeringut, et siseneda Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu pressiruumidesse.

 

Muud ELi pressi- ja meedia veebilehed

Audiovisuaaltalitus

Euroopa Komisjoni audiovisuaalteenus pakub ajakirjanikele mitmesuguseid tasuta teenuseid ja materjale, sealhulgas:

Europe by Satellite (EbS) on Euroopa Liidu televisiooni teabeteenus, mis edastab ELi-teemalisi audiovisuaalseid materjale satelliidi kaudu meediatöötajatele. Programm koosneb ELi poliitikat ja küsimusi käsitlevatest otseülekannetest, uudistest, kokkuvõtetest.

Videouudised ja videoklipid

Fotoreportaažid ja pildid

Autoriõiguse eeskirjad ELi materjalide kasutamiseks

 

Kasulikud lingid

Euroopa Parlamendi pressibüroo Eestis

Euroopa Parlamendi multimeediakeskus

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ülemkogu

ELi materjalid autoritele ja teabe avaldajatele

ELi sümboolika

Teiste oluliste ELi institutsioonide kontaktandmed

Eesti valitsuse alaline esindus Euroopa Liidu juures