Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL jõudis kokkuleppele meediavabaduse määruse suhtes

World Press Freedom Day

Euroopa Parlament ja nõukogu saavutasid reedel poliitilise kokkuleppe Euroopa meediavabaduse määruse suhtes, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2022. aasta septembris.

Uus määrus kaitseb toimetuste sõltumatust, tagab läbipaistvuse ja õigluse ning soodustab meediaasutuste koostööd. Määrus kaitseb ajakirjanikke rohkem kui varem jälgimise eest. Uute normidega tagatakse ka, et avalik-õiguslik ja erameedia saaks ELi siseturul hõlpsamini piiriüleselt tegutseda.

Komisjoni asepresident Věra Jourová: „Täna kokku lepitud määruses sätestatakse selged meedia sõltumatuse põhimõtted. Euroopa meediavabaduse määrusega tagame, et ajakirjanikud on nende töös kaitstud, et avalik-õiguslik meedia ei muutuks propagandavahendiks ning et EL oleks koht, kus meedia on vaba, läbipaistev ja mitmekesine.“  

Euroopa meediavabaduse määruse põhieesmärgid:

  • kaitsta toimetuste sõltumatust: liikmesriigid peavad austama meediateenuse osutajate toimetusvabadust ja tugevdama ajakirjandusallikate kaitset, sealhulgas nuhkvara kasutamise eest;
  • tagada avalik-õigusliku meedia sõltumatu toimimine: selleks tuleb muu hulgas näha ette piisav, jätkusuutlik ja prognoositav rahastamine ning avalik-õigusliku meedia nõukogu juhi või liikmete ametisse nimetamine peab olema läbipaistev;
  • tagada meediaomandi läbipaistvus teatava teabe (nt juriidilised nimed, kontaktandmed, omandiline kuuluvus) avalikustamise kaudu;
  • pakkuda ELi õigusele tuginedes kaitsemeetmeid selle vastu, et väga suured veebiplatvormid (määratud digitaalteenuste määruse  alusel) ei eemaldaks põhjendamatult meediasisu, mis on toodetud vastavalt kutsestandarditele, kuid mida nad peavad tingimustega kokkusobimatuks;
  • sätestada õigus kohandada meediapakkumisi seadmetes ja liidestes, näiteks nutitelerites, mis võimaldab kasutajatel muuta vaikeseadeid vastavalt oma eelistustele;
  • tagada, et liikmesriigid hindaksid meediaturu koondumise mõju meedia mitmekesisusele ja toimetuste sõltumatusele;
  • tagada läbipaistvam tarbijaskonna mõõtmise metoodika, et piirata ülepaisutatud või kallutatud andmete levitamist;
  • kehtestada meediateenuse osutajatele ja veebiplatvormidele nõuded riikliku reklaami jagamisel, et see oleks läbipaistev ja mittediskrimineeriv.

 

 

Selle hõlbustamiseks luuakse sõltumatu Euroopa meediateenuste nõukoda, mis koosneb riiklikest meediaasutustest või -organitest ning mida abistab komisjon.

 

Kokkulepe ootab nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukogu ametlikku heakskiitu.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis