Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade2. märts 2022Esindus Eestis1 min lugemist

EL kehtestas sanktsioonid Kremli-meelsetele meediakanalitele Russia Today ja Sputnik

RT ja Sputnik

Euroopa Liit võttis vastu sanktsioonid, et võidelda Kremli desinformatsiooni ja teabega manipuleerimise vastu. Pärast komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni pühapäeval tehtud avaldust otsustas Euroopa Liidu Nõukogu peatada desinformatsiooni levitavate Venemaa meediakanalite Russia Today ja Sputnik edastamise kogu ELis alates tänasest.

President von der Leyen sõnas: „Praeguse sõja ajal loevad sõnad. Me oleme tunnistajaks ulatuslikule propagandale ja desinformatsioonile seoses selle kohutava rünnakuga vaba ja sõltumatu riigi vastu. Me ei lase Kremlil levitada oma mürgiseid valesid, mis õigustavad Putini sõda ja püüavad lõhestada meie liitu.“

Meediakanalid Russia Today ja Sputnik toetavad Venemaa Ukraina-vastast agressiooni, mis kujutab endast otsest ohtu ELi avalikule korrale ja julgeolekule. Mõlemad meediakanalid on osa koordineeritud teabevahetusest, sealhulgas väärinfost, nagu on alates 2015. aastast märkinud Euroopa välisteenistuse idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm.

Seepärast on vaja kooskõlas põhiõiguste ja -vabadustega kehtestada täiendavad piirangud ning peatada meediakanalite Russia Today ja Sputnik ringhäälingutegevus, mis toimub ELis või mis on suunatud ELile. Sanktsioonid hõlmavad kõiki edastus- ja levitamisvahendeid, nagu satelliit, IP-televisioon, internetiplatvormid, veebisaidid ja -rakendused. Kõik asjaomased litsentsid, load ja levitamiskokkulepped on peatatud. See otsus hõlmab kõiki ELi liikmesriike ja on kohe vahetult kohaldatav.

Taust

Mitmed ELi liikmesriikide (nt Eesti, Läti, Leedu, Poola) reguleerivad asutused on juba kehtestanud piirangud Venemaa kontrolli all olevatele ringhäälinguorganisatsioonidele ja kanalitele, mis on seotud desinformatsiooni ja teabega manipuleerimisega. Saksamaa keelas litsentsi puudumise tõttu saksakeelse Russia Today ringhäälingutegevuse.

Sõltumatu meedia on Venemaal viimase aasta jooksul enneolematult maha surutud. Venemaa ametivõimud on kasutanud rangeid õiguslikke meetmeid, eelkõige nn välisagentide seadust, et vaigistada sõltumatut meediat ja üksikuid ajakirjanikke, keda peetakse valitsuse suhtes kriitiliseks. Venemaa ajakirjanikke on ähvardatud, neile on esitatud süüdistusi ja nad on sunnitud riigist põgenema lihtsalt selle pärast, et nad teevad oma tööd.

 

Lisateave

Vt pressiteadet ja Euroopa Liidu Teatajas avaldatud õigusakti.

ELi solidaarsus Ukrainaga

EUvsDisinfo: www.euvsdisinfo.eu

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. märts 2022
Autor
Esindus Eestis