Skip to main content
Esindus Eestis logo
Esindus Eestis

Euroopa tuleviku konverents

Vaata lisainfot

Peamine

ELi majanduse taastekava ja Eesti

Euroopa 2,018 triljoni euro suurune majanduse taastekava toetab Eesti majanduse elavdamist ning aitab ehitada üles keskkonnahoidlikuma, digitaalsema ja vastupidavama Euroopa.

Rohepööre Eestis

Euroopa roheline kokkulepe aitab Eestil kaitsta oma keskkonda ja saavutada kliimaneutraalsuse eesmärgid.

Uudised

Pressiteade |

Komisjon soovib panna suuremat rõhku reisimist reguleerivate meetmete isikupõhisusele, nähes ette esmase vaktsineerimistsükli järel antava vaktsineerimistõendi minimaalse kehtivusaja 9 kuud, ELi valgusfoorikaardi uuendamise ning hädapidurimehhanismi lihtsustamise.

Üritused

Leia lähim ELi keskus Eestis

Võta meiega ühendust

Fookuses

Õpetajatele

Euroopa Liidu teemaline infomaterjal õpetajatele.

Päevakajaline

Koroonaviirusele reageerimine

Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus. Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades...

Digipööre Eestis

Digitaalajastule vastava Euroopa loomine on Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete aastatel 2019-2024.

Võitlus väärinfoga

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.