Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

ELi abi Ukrainale

Peamine

ELi toetus Ukrainale

EL ja tema rahvusvahelised partnerid mõistavad Putini agressiooni Ukraina vastu ühiselt hukka. Toetame neid, kes otsivad varjupaika, ja aitame neid, kes püüavad leida turvalist koduteed.

Солидарность ЕС с Украиной

ЕС един в своей солидарности с Украиной и вместе со своими международными партнерами будет продолжать поддерживать Украину и ее народ, в том числе оказывая дополнительную политическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Солідарність ЄС з Україною

ЄС єдиним фронтом виявляє солідарність із Україною і продовжуватиме підтримувати Україну та її народ разом із своїми міжнародними партнерами, зокрема надаючи додаткову політичну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Uudised

oskusteaasta
  • Pressiteade

Euroopa oskuste aasta annab elukestvale õppele uue hoo

Euroopa Komisjon on käesoleva aasta kuulutanud oskuste aastaks, mille fookusesse on seatud digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused, tööturu muutunud vajadustest tulenev täiend- ja ümberõpe ning kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine.

Üritused

Leia lähim ELi keskus Eestis

Fookuses

ELi tegevus energiakriisi lahendamiseks

Venemaa põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina vastu ja gaasitarnete relvana kasutamine on tekitanud ELi jaoks enneolematu energiakriisi. Need tegevused on põhjustanud energiahindade järsu tõusu ja seadnud eurooplased raskesse olukorda. EL võtab meetmeid selle olukorra lahendamiseks.

Päevakajaline

Rohepööre Eestis

Euroopa roheline kokkulepe aitab Eestil kaitsta oma keskkonda ja saavutada kliimaneutraalsuse eesmärgid.

Digipööre Eestis

Digitaalajastule vastava Euroopa loomine on Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete aastatel 2019-2024.

Võitlus väärinfoga

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.