Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

ELi solidaarsus Ukrainaga

Peamine

ELi toetus Ukrainale

EL ja tema rahvusvahelised partnerid mõistavad Putini agressiooni Ukraina vastu ühiselt hukka. Toetame neid, kes otsivad varjupaika, ja aitame neid, kes püüavad leida turvalist koduteed.

Солидарность ЕС с Украиной

ЕС един в своей солидарности с Украиной и вместе со своими международными партнерами будет продолжать поддерживать Украину и ее народ, в том числе оказывая дополнительную политическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Солідарність ЄС з Україною

ЄС єдиним фронтом виявляє солідарність із Україною і продовжуватиме підтримувати Україну та її народ разом із своїми міжнародними партнерами, зокрема надаючи додаткову політичну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Uudised

Plastic packaging in supermarkets
  • Pressiteade

Euroopa Komisjoni uued pakendieeskirjad teevad lõpu raiskavale pakendamisele

Euroopa Komisjon esitas täna uued pakendieeskirjad, et vähendada pidevalt kasvavat pakendijäätmete hulka. Iga eurooplane tekitab aastas peaaegu 180 kg pakendijäätmeid. Pakendamine on üks peamine esmaste materjalide kasutamise põhjus, 40% ELis kasutatavast plastist ja 50% ELis kasutatavast paberist

L'Ouvroir - Upcycling
  • Artikkel

EL sel nädalal: uued ringmajanduse algatused

Kolmapäeval (30. novembril) tuleb Euroopa Komisjon välja uue ringmajanduse paketiga, mille kolm peamist ettepanekut puudutavad järgmist: 1) poliitikaraamistik biolaguneva ja kompostitava plasti jaoks.

Üritused

Leia lähim ELi keskus Eestis

Fookuses

ELi tegevus energiakriisi lahendamiseks

Venemaa põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina vastu ja gaasitarnete relvana kasutamine on tekitanud ELi jaoks enneolematu energiakriisi. Need tegevused on põhjustanud energiahindade järsu tõusu ja seadnud eurooplased raskesse olukorda. EL võtab meetmeid selle olukorra lahendamiseks.

Päevakajaline

Koroonaviirusele reageerimine

Euroopa Komisjon tegutseb aktiivselt, et toetada võitlust koroonaviiruse COVID-19 puhanguga. See hõlmab pidevat koordineerimist liikmesriikidega, et jagada teavet, hinnata vajadusi ja tagada ühtne ELi-ülene tegevus. Vaata, milliseid samme on astutud meditsiini, liikuvuse ja majanduse valdkondades...

Digipööre Eestis

Digitaalajastule vastava Euroopa loomine on Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete aastatel 2019-2024.

Võitlus väärinfoga

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.