Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade7. september 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL toetab 3 miljoni euroga uut demokraatia ja vastutuse partnerlust

Urpilainen

Täna Tallinnas toimuval Euroopa Liidu ja avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel kirjutatakse alla uuele demokraatia ja vastutuse alasele koostööleppele, millega soovitakse tugevdada demokraatiat ja parandada avatud, kaasava ja vastutustundliku valitsemise kaudu kodanike elu kogu maailmas. Rohkem kui kolme aasta jooksul eraldab Euroopa Liit uue partnerluse jaoks ligikaudu 3 miljonit eurot ning toetust pakub ka avatud valitsemise partnerlus. Saadud vahenditega asutakse edendama avatud valitsemist korruptsioonivastase võitluse ja vastutuse, soolise võrdõiguslikkuse, noorte, kaasamise, kodanikuühiskonna ja osaluskultuuri valdkonnas. Tegutsetakse ülemaailmselt ja paljudes partnerriikides, nagu Colombia, Ghana, Honduras, Indoneesia, Keenia, Nigeeria ja Filipiinid.

Rahvusvahelise partnerluse volinik Jutta Urpilainen: „Demokraatlikud väärtused on ELi rahvusvaheliste partnerluste ja meie investeerimisstrateegia „Global Gateway“ keskmes. EL peab väga oluliseks koostööd partneritega, et ehitada üles kaasav ja vastupanuvõimeline demokraatlik ühiskond. Mul on hea meel kuulutada avatuks demokraatia ja vastutuse partnerlus, mille raames teeb EL koostööd avatud valitsemise partnerluse, valitsuste ja kodanikuühiskonnaga, et edendada vastutustunnet, naiste ja noorte osalemist ühiskonnas ning maailma, kus kõigil on võimalusi enesearenguks.

Avatud valitsemise partnerluse tegevjuht Sanjay Pradhan: „Riigid, kus on käimas valitsuse ja kodanikuühiskonna reform, saavad demokraatia ja avatud valitsemismudeli juurutamisel kasutada avatud valitsemise partnerluse ja Euroopa Liidu abi. Meil on ühised eesmärgid ja väärtused ning ma olen alati imetlenud ELi ülemaailmset juhtrolli selles vallas. Tänase algatusega aitame avatud valitsemise eestvedajatel kiirendada reforme ja lahendada probleeme. Olen kindel, et meie koostöö ELiga saab olema igati meeldiv ja viljakas.“

Riiklikul tasandil keskendub demokraatia ja vastutuse partnerlus tugevate liitude loomisele ja vastutuse suurendamisele valitsuste ja kodanikuühiskonna vahel. Laiemalt soodustab partnerlus piirkondadevahelist õppimist, koalitsioonide sõlmimist ja temaatilise oskusteabe loomist vastutuse, korruptsioonivastase võitluse, kodanikuühiskonna, kaasamise ja osalemise kohta.

Avatud valitsemise partnerlus sai alguse 2011. aastal, kui valitsusjuhid ja kodanikuühiskonna esindajad tulid kokku, et luua koostöövorm, mille abil edendada vastutustundlikku, arvestavat ja kaasavat valitsemismudelit. Partnerluses osaleb 76 riiki ja järjest rohkem kohalikke omavalitsusi, kes esindavad enam kui kahte miljardit inimest. Samuti kuulub organisatsiooni tuhandeid kodanikuühiskonna organisatsioone.

Lisateave

Rahu ja valitsemistava (europa.eu)

Euroopa Liit käivitab ülemaailmse demokraatiaalgatuse „Euroopa tiim“ (europa.eu)

Avatud valitsemise partnerlus | Valitsus peab olema avatud ja vastutustundlik ning arvestama kodanike vajadusi (opengovpartnership.org)

 

Pressikontaktid:

Hanna Hinrikus, Euroopa Komisjoni esindus Eestis, kommunikatsioonijuht, hanna [dot] hinrikusatec [dot] europa [dot] eu (hanna[dot]hinrikus[at]ec[dot]europa[dot]eu)

José Perez Escotto, Avatud valitsemise partnerlus, kommunikatsioonijuht, jose [dot] perezatopengovpartnership [dot] org (jose[dot]perez[at]opengovpartnership[dot]org)

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
7. september 2023
Autor
Esindus Eestis