Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade17. juuni 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Eurobaromeetri uuring: eurooplased peavad 2022. aasta peamisteks prioriteetideks kaitseküsimusi ja energiasõltumatust

sanktsioonid

Uus Eurobaromeetri uuring näitab, et suur osa eurooplastest toetab ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning ootab, et EL lõpetaks järk-järgult sõltuvuse Venemaa energiaallikatest. Uuring kinnitab ka suurt toetust ELi tegevusele vastuseks Venemaa agressioonile Ukrainas.

Eesti vastajad peavad 2022. aasta kõige prioriteetsemateks valdkondadeks kaitset ja julgeolekut – seda leiab 41% vastanutest (ELi keskmine 34%). Julgeoleku- ja kaitsekoostöö tõhustamist ELis pooldab 34% Eesti vastajatest (ELi keskmine 19%) ning ELi ja selle liikmesriikide energiavarustuse sõltumatumaks muutmist pooldab 32% Eesti vastajatest (ELi keskmine 26%).

ELi vastus Venemaa sissetungile Ukrainasse. Sarnaselt 5. mail avaldatud Eurobaromeetri kiiruuringu tulemustega kinnitab ka see küsitlus, et enamik eurooplasi (59%) on rahul ELi reaktsiooniga Venemaa sissetungile Ukrainasse, ja oma valitsuse tegevusega (57%). Eesti vastanute seas on rahulolu oma valitsuse tegevusega ELi keskmisest kõrgem – 66%, kuid ELi reaktsiooniga ollakse keskmisest mõnevõrra vähem rahul (42%). Kõige rohkem toetatakse humanitaarmeetmeid (93%, Eestis 95%), millele järgneb sõja eest põgenevate ukrainlaste vastuvõtmine ELis (91%, Eestis 89%). 80% (Eestis 71%) toetab Venemaa valitsuse, ettevõtete ja üksikisikute vastu suunatud majandussanktsioone ning 70% (Eestis 75%) Ukrainale sõjavarustuse eraldamist ja selle kohaletoimetamist.

Kaitse ja julgeolek. Enamik ELi kodanikke (81%, Eestis 76%) pooldab ELi liikmesriikide ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat, kusjuures igas riigis on seda meelt vähemalt kaks kolmandikku vastajatest.

Energiasõltumatus. Eurobaromeetri uuring näitab, et 87% (Eestis 78%) vastajate meelest peaks EL võimalikult kiiresti vähendama oma sõltuvust Venemaa energiaallikatest ning 85% (Eestis 77%) soovib, et EL investeeriks ulatuslikult taastuvenergiasse. 

Kliimamuutustega võitlemine. Kliimamuutuste leevendamise suhtes on Eesti vastajad Euroopa keskmisest mõnevõrra skeptilisemad. Kui 85% eurooplastest arvab, et kliimamuutuste vastu võitlemine võib aidata parandada nende tervist ja heaolu, ning sama suur osa usub, et see võib luua uusi võimalusi innovatsiooniks, investeeringuteks ja töökohtade loomiseks, siis Eesti vastajatest on sellega nõus vastavalt 60% ja 64%. Eesti vastajatest 59% (ELi keskmine 49%) kardab, et kliimamuutuste vastu võitlemine võib kahjustada meie majandust, samas 68% (ELi keskmine 83%) on nõus, et see võib aidata vähendada suurema ökoloogilise kahju kulusid tulevikus. 63% Eestis vastanutest (ELi keskmine 81%) usub, et pikas perspektiivis võib taastuvenergia kahandada hinda, mida energiatarbimise eest tuleb maksta.

Taust

Eurobaromeetri eriuuring 526 – „Key challenges of our time: the EU in 2022“ korraldati 19. aprillist kuni 16. maini 2022 vahetute ja veebipõhiste küsitlustena ELi 27 liikmesriigis. Kokku tehti 26 580 intervjuud (Eestis 1030).

 

Lisateave

Pressiteade

Eurobaromeetri uuring

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
17. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis