Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. juuli 20212 min lugemist

Komisjon avas vähktõvega võitlemiseks teadmuskeskuse

p049060-839915.jpg
© EU
Komisjon avas vähktõve teadmuskeskuse, mis on esimene Euroopa vähktõvevastase võitluse kava juhtalgatus. Tegemist on veebiplatvormiga, kus kogutakse andmeid vähktõve kohta ja koordineeritakse selle vastu võetavaid meetmeid, antakse tervishoiusuuniseid ning jälgitakse ja prognoositakse vähktõve esinemissageduse ja sellega seotud suremuse (vähk on Euroopas alla 65-aastaste seas surma põhjus number üks) suundumisi ELis.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides ütles: „Uue vähktõve teadmuskeskuse avamine on Euroopa vähktõvevastase võitluse kava esimene juhtalgatus. Laiemate teadmistega suudame vähktõvest paremini aru saada, seda ennetada ja ravida. Vähiravi uue lähenemisviisi lähtepunkt ELis on teadusuuringud ja innovatsioon. Vähiuuringute, innovatsiooni ja tehnoloogia uusimate tulemuste ning uute individuaalsete ja digitaalsete lahenduste koondamine ja jagamine on väga oluline ja võimaldab tervishoiu- ja uurimisasutustel paremini vähktõvega võidelda.“

Milline on teadmuskeskuse roll?

Vähktõve teadmuskeskus on iseseisev teadmiste vahendaja, mis pakub strateegiatele tõenduspõhist tuge ja laiendab ühtlasi komisjoni olemasolevaid vähktõvealaseid IT-süsteeme, portaale, platvorme ja andmebaase.

Teadmuskeskus:

  • kaardistab ja esitab uusimad andmed ja statistika vähktõve kohta;
  • jälgib vähktõvega seotud suundumusi, et oleks võimalik hinnata ennetusstrateegiate ja sõeluuringuprogramme;
  • avaldab Euroopa suunised vähktõve ennetamise, sõeluuringute, dianoosimise ja ravi kohta, et parandada vähktõve vastase võitluse tulemusi ja vähendada ebavõrdsust ELi piirkondade vahel;
  • aitab luua vähktõve ennetamise strateegiaid, mis on seotud keskkonna ja tervislike eluviisidega, sealhulgas tubaka ja alkoholi tarbimise piiramisega;
  • teeb kindlaks lüngad teadusuuringutes või poliitikas;
  • pakub võimaluse koordineerida mitut vähktõvega seotud algatust ühel platvormil;
  • aitab vähendada ebavõrdsust vähktõve ennetamisel ja ravis kogu ELis.

Uued suunised rinnavähi sõeluuringuteks, diagnoosimiseks ja raviks

Lisaks avaldati rinnavähi sõeluuringute, diagnoosimise ja ravi Euroopa suunised ja kvaliteedi tagamise kava. Need patsiendikesksed tõenduspõhised suunised annavad tervishoiuteenuse osutajatele ja naistele selgeid ja sõltumatuid juhiseid rinnavähi ravietappide kohta. Tegemist on naistel kõige sagedamini esineva vähivormiga. Suunised aitavad vähendada rinnavähi esinemust ning võidelda ELi riikide sisese ja nende vahelise välditava ebavõrdsusega vähktõve esinemuse, levimuse, suremuse ja elumuse määrades. Suunised ja neile lisatud kvaliteedi tagamise käsiraamatud on teadmuskeskuses internetis kättesaadavad ning neid ajakohastatakse sedamööda, kuidas uued andmed kättesaadavaks muutuvad.

Taustteave

Vähktõve teadmuskeskust haldavad komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse teadlased. Komisjoni teadmuskeskused toovad kokku eksperdid, teadlased ja poliitikakujundajaid nii komisjonist kui ka väljastpoolt, et formuleerida terviklikud poliitikaküsimused ja töötada välja tõenditel põhinevad vastused.

 

Lisainfo

Infograafik (PDF)

Video

Vähktõve teadmuskeskus

Euroopa vähktõvevastase võitluse kava

ELi vähivastase võitluse missioon

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. juuli 2021