Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. juuni 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjoni esialgne järeldus: Hiina elektrisõidukite tootjad saavad kasu ebaõiglastest subsiidiumidest

Visit of Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, to Luxemburg

Komisjon on käimasoleva uurimise põhjal jõudnud esialgsele järeldusele, et Hiina akutoitega elektrisõidukite väärtusahel saab kasu ebaõiglasest subsideerimisest, mis võib tekitada ELi tootjatele majanduslikku kahju. Komisjon on pöördunud Hiina ametiasutuste poole, et teemat arutada ja uurida võimalusi probleemi lahendamiseks WTO nõuetele vastaval viisil.

Komisjon on ka avalikustanud ajutiste tasakaalustavate tollimaksude taseme, mille ta kehtestaks Hiinast pärit akutoitega elektrisõidukite impordi suhtes, kui Hiina ametiasutustega peetavad arutelud ei vii tõhusa lahenduseni. Ajutised tollimaksud hakkaksid kehtima alates 4. juulist tagatisena (mis kujul, selle määrab kindlaks liikmesriigi toll). Tollimaksud nõutakse sisse ainult juhul, kui kehtestatakse lõplikud tollimaksud.  

Tollimaksud, mida komisjon kohaldaks kolme valimisse kaasatud Hiina tootja suhtes, oleksid järgmised: 

• BYD: 17,4 % 

• Geely: 20 % 

• SAIC: 38,1 %. 

Teiste Hiina elektrisõidukite tootjate suhtes, kes tegid uurimises koostööd, kuid keda ei kaasatud valimisse, kohaldataks kaalutud keskmist tollimaksu 21 %. Kõigi teiste Hiina elektrisõidukite tootjate suhtes, kes uurimises koostööd ei teinud, oleks tollimaks 38,1 %. 

Edasised sammud 

4. oktoobril 2023 algatas komisjon ametlikult uurimise Hiinast pärit akutoitega elektrisõiduautode impordi suhtes. Uurimine viiakse lõpule hiljemalt 13 kuu jooksul alates uurimise algatamisest. Komisjon võib avaldada ajutised tasakaalustavad tollimaksud üheksa kuu jooksul pärast uurimise algatamist (st hiljemalt 4. juuliks). Lõplikud meetmed tuleb kehtestada nelja kuu jooksul pärast ajutiste tollimaksude kehtestamist.

Tesla võib enda esitatud taotluse alusel saada individuaalselt arvutatud tollimaksumäära. Kõik teised Hiinas tootvad äriühingud, keda lõplikku valimisse ei kaasatud, võivad soovi korral taotleda oma olukorra kiirendatud korras hindamist.  

Teave ajutiste tollimaksude tasemete kohta esitatakse kõigile huvitatud isikutele (sealhulgas liidu tootjatele, importijatele ja eksportijatele ning neid esindavatele ühendustele, Hiina eksportivatele tootjatele ja neid esindavatele ühendustele ning päritolu- ja/või ekspordiriigile, st Hiinale) ning ELi liikmesriikidele enne selliste meetmete kehtestamist kooskõlas ELi subsiidiumivastase algmäärusega. See teave avaldatakse ka komisjoni veebisaidil.  

Valimisse kaasatud äriühingud on saanud teavet neid puudutavate arvutuste kohta ja neil on võimalus nende täpsust kommenteerida. Komisjon võib vajadusel oma arvutused kooskõlas ELi õigusega läbi vaadata. 

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. juuni 2024
Autor
Esindus Eestis