Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade9. detsember 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Riigiabi: komisjon kiitis heaks Eesti 16,2 miljoni euro suuruse abikava looduskaitsepiirangutest mõjutatud metsaomanike toetuseks

Winter landscapes

Euroopa Komisjon kiitis ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks 16,2 miljoni euro suuruse Eesti abikava looduskaitsepiirangutest mõjutatud metsandussektori toetamiseks. Eesmärk on toetada metsaomanikke aladel, mis suurendavad Natura 2000 võrgustiku ökoloogilist sidusust. Natura 2000 on haruldaste ja ohustatud liikide peamiste paljunemis- ja puhkealade võrgustik, mille eesmärk on tagada Euroopa kõige väärtuslikumate ja ohustatud liikide ja elupaikade pikaajaline püsimajäämine.

Abi antakse metsaomanikele otsetoetusena, et hüvitada neile saamata jäänud tulu vastavalt looduskaitsepiirangute tõttu kaotatud puidutoodangu väärtusele hektari kohta. Kava kehtib kuni 31. detsembrini 2027.

Komisjon hindas kava ELi riigiabi eeskirjade alusel, mis võimaldab liikmesriikidel teatavatel tingimustel toetada mõne majandustegevuse või piirkonna arengut, ning vastavalt riigiabi suunistele põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades. Komisjon leidis, et kava on vajalik ja asjakohane loodusvarade säästva majandamise toetamiseks. Lisaks järeldas komisjon, et kava on proportsionaalne, kuna see piirdub minimaalselt vajalikuga ning sellel on piiratud mõju konkurentsile ja liikmesriikidevahelisele kaubandusele.

Otsus avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbri SA.103786 all riigiabi registris komisjoni konkurentsivaldkonna veebisaidil.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
9. detsember 2022
Autor
Esindus Eestis