Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. detsember 20202 min lugemist

Suhted Ühendkuningriigiga: komisjon esitas eriolukorra meetmed, et valmistuda võimalikuks leppeta lahkumiseks

brexit_0.jpg
© EU
Euroopa Komisjon esitas täna rea eriolukorra meetmeid, millega tagatakse ELi ja Ühendkuningriigi vaheline põhiline õhu- ja maanteeühendus ning võimaldatakse ELi ja Ühendkuningriigi kalalaevadele juurdepääs üksteise vetele.

Nende meetmete eesmärk on reguleerida suhteid ajavahemikul, mil kokkulepet ei ole. Kui kokkuleppeni ei jõuta, lõpevad eriolukorra meetmed pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

President von der Leyen ütles: „Läbirääkimised on endiselt pooleli, kuid kuna üleminekuperioodi lõpp on väga lähedal, ei saa me garanteerida, et ka juhul, kui me kokkuleppe saavutame, see õigel ajal jõustuda saab. Peame olema valmis kõigeks, ka selleks, et 1. jaanuaril 2021 meil kehtivat kokkulepet Ühendkuningriigiga pole. Seepärast ka need ettepanekud, mille täna esitame.“

Komisjon on juba varem kutsunud kõiki sidusrühmi kõigis sektorites üles valmistuma kõigi võimalike stsenaariumide käivitumiseks 1. jaanuaril 2021. Kuigi kokkuleppeta lahkumine põhjustab häireid paljudes valdkondades, mõjutaks see mõnda sektorit eriti rängalt, kuna neil puuduvad varulahendused. Seepärast esitas komisjon täna neli määruseettepanekut, millega leevendatakse teatavaid häireid, mis tekivad 1. jaanuaril, kui Ühendkuningriigiga kokkuleppele ei jõuta. Need puudutavad järgmist:

  • Lennuühendus – ettepanek, millega tagatakse teatavate lennuteenuste osutamine Ühendkuningriigi ja ELi vahel 6 kuuks, tingimusel et Ühendkuningriik tagab sama.
  • Lennuohutus – ettepanek, mille kohaselt saab jätkata ELi õhusõidukeid puudutavate ohutussertifikaatide kasutamist, vältides nii ELi õhusõidukitele lennukeelu kehtestamist.
  • Maanteeühendus – ettepanek, mis tagab nii kaupade kui ka reisijate maanteeveo 6 kuuks, tingimusel et Ühendkuningriik tagab ELi veoettevõtjatele sama.
  • Kalandus – ettepanek, millega luuakse asjakohane õigusraamistik kuni 31. detsembrini 2021 või kuni Ühendkuningriigiga on sõlmitud kalanduskokkulepe (olenevalt sellest, kumb kuupäev on varasem). Eesmärk on tagada ELi ja Ühendkuningriigi laevade jätkuv vastastikune juurdepääs üksteise vetele pärast 31. detsembrit 2020.

Valmidus ja valmisolek 1. jaanuariks 2021 on praegu olulisem kui kunagi varem. Häired tekivad igal juhul, ka siis, kui EL ja Ühendkuningriik oma suhetes kokkuleppele jõuavad. See on paratamatu tagajärg, mille toob kaasa Ühendkuningriigi otsus liidust, ühtselt turult ja tolliliidust lahkuda. Komisjon on seda alati väga selgelt väljendanud.

Taust

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 31. jaanuaril 2020. Toona leppisid pooled kokku kuni 31. detsembrini 2020 kestvas üleminekuperioodis, mille jooksul kohaldatakse Ühendkuningriigi suhtes jätkuvalt ELi õigust. EL ja Ühendkuningriik on kasutanud seda perioodi selleks, et pidada läbirääkimisi oma tulevase partnerluse tingimuste üle. Nende läbirääkimiste tulemus ei ole veel teada.

Väljaastumisleping jääb jõusse. Sellega tagatakse ELi kodanike õigused Ühendkuningriigis ja meie finantshuvid ning kaitstakse muu hulgas rahu ja stabiilsust Iirimaa saarel.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Komisjoni teatis eriolukorra meetmete kohta

Lisateave Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise ja väljaastumislepingu kohta

Valmistumine üleminekuperioodi lõpuks

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. detsember 2020