Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. märts 20213 min lugemist

Uus Euroopa Innovatsiooninõukogu aitab ühendada teaduse ja innovatsiooni

eic_twitterpost_1200x675px_template-photo-03.jpg
© EU
Euroopa Komisjon tutvustas tänasel veebiüritusel  uut Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mille eelarve aastatel 2021–2027 on üle 10 miljardi euro ning millega toetatakse uute murranguliste lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu. Avaldati ka Euroopa Innovatsiooninõukogu esimene iga-aastane tööprogramm , millega nähakse 2021. aastaks ette rohkem kui 1,5 miljardi euro ulatuses rahastamisvõimalusi. Samuti saab nüüdsest esitada taotlusi naisnovaatorite ja Euroopa innovatsioonipealinna auhinnale kandideerimiseks.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Nüüd on meil olemas fond, mille abil toetada läbimurdelise innovatsiooniga tegelevaid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, anda juurdepääs omakapitaliinvesteeringutele ja laiendada uuenduslike idufirmade tegevust. See aitab kasutada teadusuuringute tulemusi ettevõtluses ning toetada uute murranguliste ideede sündi tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonnas.“

Projektide toetamiseks on järgmised võimalused.

  • EIC rahastamisvahendiga „ Accelerator“  toetatakse VKEsid, eelkõige idu- ja võrsefirmasid, et võimaldada neil töötada välja ja võtta ulatuslikumalt kasutusele uusi pöördelisi lahendusi. Tänu uuele ja selgemale taotlussüsteemile saavad idufirmad ja VKEd taotleda rahastamist lihtsalt ja kiiresti.
  • EIC programmijuhtide  meeskonna ülesanne on luua visioon ja strateegia murranguliste lahenduste elluviimiseks tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonnas (nt raku- ja geeniteraapia, saastevaba vesinik ja ajutegevust kahjustavate haiguste ravivahendid), hallata innovatsiooninõukogu projektiportfelle ja tuua kokku sidusrühmad, et visioonid ellu viia.
  • Rahastamisvahend „Transition“  aitab muuta teadusuuringute tulemused innovatsiooniks (võrsefirmad, äripartnerlused jne).

Eraldi on kavas toetada naisnovaatoreid , muu hulgas on loodud naisjuhtide programm. Koos Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga toetatakse andekaid naisnovaatoreid ja kõiki vähemtuntud piirkondade uuenduslikke VKEsid taotluste esitamisel ja kandideerimisel.

Rahastamisvõimalused 2021. aastal

  • EIC rahastamisvahendist „Accelerator“  toetatakse 1 miljardi euroga idufirmasid ja VKEsid, kes aitavad luua ja kasutusele võtta innovaatilisi lahendusi, millel on potentsiaali uute turgude loomiseks või praeguste ümberkujundamiseks. Euroopa Innovatsiooninõukogu fondi kaudu tehtavad omakapitaliinvesteeringud (või kvaasiomakapitali investeeringud, näiteks konverteeritavad laenud) kogumahus 0,5–15 miljonit eurot ühendatakse toetustega, mis ulatuvad kuni 2,5 miljoni euroni. Kõnealusest 1 miljardist eurost on 495 miljonit eurot ette nähtud läbimurdelisteks uuendusteks Euroopa rohelise kokkuleppe ning strateegiliste digi- ja tervisetehnoloogiate valdkonnas.
  • EIC rahastamisvahendist „Pathfinder“  toetatakse 300 miljoni euroga valdkondadevahelisi uurimisrühmi tulevikku suunatud teadustegevuses, mis võib viia tehnoloogiliste läbimurreteni. Uurimisrühmad saavad taotleda kuni 4 miljoni euro ulatuses toetusi.
  • Rahastamisvahendi „Transition“  alusel on ette nähtud 100 miljonit eurot, et muuta teadusuuringute tulemused innovatsioonivõimalusteks. Kõigil Euroopa Innovatsiooninõukogu projektides osalejatel on juurdepääs ettevõtluse kiirendamise teenustele , mille kaudu pakutakse juhendajate ja mentorite nõuandeid, eksperditeadmisi, partnerlusvõimalusi äriühingute, investorite ja muude osalejatega ning antakse võimalus kasutada mitmesuguseid teenuseid ja osaleda paljudel üritustel. 

Euroopa Innovatsiooninõukogu auhinnad

Euroopa Innovatsiooninõukogu algatuse raames antakse välja mitu auhinda, et tõsta esile neid, kes kujundavad innovatsiooni tulevikku Euroopas.

  • ELi naisnovaatorite auhinnaga  tunnustatakse ELi ja programmiga „Euroopa horisont“ assotsieerunud riikide kõige andekamaid naisettevõtjaid, kes on loonud eduka ettevõtte ja toonud turule uuenduslikke lahendusi.
  • Euroopa innovatsioonipealinna auhinnaga  (iCapital) tunnustatakse linnade rolli kohaliku innovatsiooniökosüsteemi kujundamisel ja pöördelise innovatsiooni edendamisel. Sel aastal lisati uus kategooria European Rising Innovative City , mis on mõeldud linnadele, mille elanike arv on üle 50 000 ja alla 250 000.
  • Euroopa sotsiaalse innovatsiooni konkursi eesmärk on soodustada, toetada ja premeerida sotsiaalseid uuendusi, mis aitavad inimestel ja organisatsioonidel arendada ja tugevdada oskusi, mida nad vajavad muutuva maailmaga kohanemiseks ja selles edu saavutamiseks.
  • Euroopa innovatsioonihangete auhinnaga tunnustatakse avaliku ja erasektori hankijaid kogu Euroopas nende püüdlustes edendada innovatsioonihankeid ja uuenduslikke hankeviise.

Alates tänasest saab esitada ELi naisnovaatorite auhinnale ja Euroopa innovatsioonipealinna auhinnale kandideerimise taotlusi. Ülejäänud kahe auhinna konkurss korraldatakse hiljem sel aastal.

Taust

Komisjon algatas 2018. aastal programmi „Horisont 2020“ raames Euroopa Innovatsiooninõukogu katseprojekti, et toetada kõige andekamaid Euroopa novaatoreid läbimurdelise ja murrangulise innovatsiooni kiirel ja tulemuslikul kasutuselevõtmisel. Programmi eelarveks nähti ette 3,5 miljardit eurot. Lisateavet Euroopa Innovatsiooninõukogu katseprojekti kohta leiab mõjuaruandest.

Pärast tänast avaüritust toimub reedel, 19. märtsil taotlejate päev , millel räägitakse, kuidas Euroopa Innovatsiooninõukogu toimib, kuidas kandideerida ja kes võivad toetust saada. Infotundides tutvustatakse uurimisrühmadele, idufirmadele, VKEdele ja investoritele kättesaadavaid rahastamisvõimalusi.

Lisateave

Teabeleht: Euroopa Innovatsiooninõukogu programmis „Euroopa horisont“

Euroopa Innovatsiooninõukogu

Euroopa Innovatsiooninõukogu avaüritus

Programm „Euroopa horisont“

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. märts 2021