Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Rahastamine ja toetused

Teadusuuringud aitavad tõhustada tervishoidu, arendada säästvaid põllumajandusmeetodeid ning luua uuenduslikke tooteid ja teenuseid, muutes nii Euroopa paremaks elukeskkonnaks.

Igal aastal toetab EL rohkem kui 200 000 ettevõtet ettevõtluslaenude, mikrorahastamise, tagatiste ja riskikapitali kaudu.

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine

Enamik väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) seisavad mingis arenguetapis silmitsi küsimusega, kust saada rahastust. Euroopa VKEde programm COSME on loodud selleks, et ettevõtjatel oleks kõigis ettevõtluse arendamise etappides – alates loomisest kuni laienemiseni – lihtsam rahastust saada.

Innovaatilised ettevõtted võivad taotleda rahastamist ja toetust ka Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahendist Accelerator (endine VKEde rahastamisvahend). See võimaldab Euroopa kõige helgematel ja julgematel ettevõtjatel teha teoks murrangulised ideed, mis võivad luua uusi turge või kujundada ümber olemasolevaid.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondil (EFSI) on sihtotstarbeline VKEde komponent, mis pakub kokku 5,5 miljardi euro ulatuses rahastamisvahendeid või tagatist.

Rahastamisvahendeid ja nõustamisteenuseid novaatoritele pakub ka InnovFin – ühisalgatus, mille käivitasid Euroopa Investeerimispanga grupp (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond koostöös Euroopa Komisjoniga teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ raames.

Rahastamisvahend Accelerator 

COSME – Euroopa programm väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

InnovFini rahastus novaatoritele

Teadusuuringute rahastamine

Rahastamisvõimalused ja juhendid

Kõik ELi rahastamisprogrammide kohta

Teave olemasolevate rahastamisliikide kohta, ülevaade peamistest rahastamisprogrammidest ja sellest, kuidas ELi rahastamist hallatakse.

Rahastamismenetlused ja juhendid

Kasulik teave ELi rahastamise abikõlblikkuse ning taotlemis- ja valikumenetluste kohta.

Finantsläbipaistvuse süsteem

Siit leiate Euroopa Komisjoni iga-aastaste rahaliste toetuste saajad, summad, eesmärgid, asukohad.

Rahastamisvõimalused

 

Kasulikud lingid

ELi taastekava rahastamine

ELi eelarve Eesti jaoks 

Praktilised juhised ettevõtluseks Euroopas

Ettevõtjate toetamine Euroopa ettevõtlusvõrgustik Eestis

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Access to Markets – teave EList eksportimise ja ELi importimise kohta