Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Ligipääsetavus

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebisait

Käesolev avaldus puudutab sisu, mis on avaldatud domeenis „https://estonia.representation.ec.europa.eu/index_et

See ei puuduta üheski selle alamdomeenis avaldatud muud sisu või veebisaiti. Nende veebisaitide ja nende sisu kohta käivad eraldi konkreetselt neid puudutavad ligipääsetavuse avaldused.

Käesolevat veebisaiti haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat. Veebisait on kujundatud nii, et seda saaksid kasutada võimalikult paljud, sealhulgas puudega inimesed.

Veebisait võimaldab:

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta kuni 200%
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja või kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis)

Käesolev veebisait on kujundatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See vastab ligilähedaselt veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Vt lisateave rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.

Veebisaiti katsetati viimati 30. novembril 2023.

Käesoleva avalduse koostamine

Käesolev avaldus on koostatud 30. novembril 2023.

Avaldus tugineb hinnangule, mille on andnud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebihaldur, kasutades nii manuaalset kui ka automaatset testimist BOSA Accessibility Check abil.

Tagasiside

Oleksime tänulikud, kui annaksite meile tagasisidet Euroopa Komisjoni veebilehe ligipääsetavuse kohta. Kui ligipääs on raskendatud, teatage sellest palun meile järgmiste kanalite vahendusel:

 • tel: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • kontaktvormi kaudu: kirjutage meile (palun ärge avaldage vormi täites tundlikku teavet, nt isiklikke finantsandmeid paljastavat teavet, tervisega seotud teavet ega muud tundliku sisuga teavet).

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte saab.

Ühilduvus veebilehitsejate ja tugitehnoloogiaga

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebisait ühildub järgmiste enimkasutatud tugitehnoloogia versioonidega:

 • Google Chrome’i ja Apple Safari veebilehitsejate viimased versioonid
 • kasutatuna koos JAWSi, NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehniline kirjeldus

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebisaidil kasutatakse ligipääsetavuse tagamiseks järgmisi tehnoloogialahendusi, mis toimivad konkreetse kombinatsiooniga Teie veebilehitsejast ja Teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Mitteligipääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebisaidile täielik ligipääs, oleme teadlikud mõningatest puudustest, mille kõrvaldamiseks otsime parajasti lahendusi. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui Teil tekib probleeme, mida ei ole allpool nimetatud.

Teadaolevad probleemid seoses ligipääsuga Euroopa Komisjoni veebilehele:

 • Menüüriba ligipääsetavus: osa sisust ei ole veel kodeeritud ekraanilugejaga vaatamiseks. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta detsembriks.
 • Kujutiste kirjeldused: bänneritel ja isevahetuvatel piltidel ei ole veel kujutiste kirjeldust. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta detsembriks.
 • Interaktiivsed kaardid: interaktiivsed kaardid ei ole veel ligipääsetavad nägemispuudega inimestele ega kasutajatele, kes navigeerivad klaviatuuri abil. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta detsembriks.
 • Tagasisidevormi veateated: tagasisidevormi veateated ei ole seotud väljaga, kus viga avastati, ega näita selgelt, millisel väljal viga avastati. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta detsembriks.
 • Värvi kasutamine graafikutel ja diagrammidel: mõnedel veebisaidi graafikutel ja diagrammidel edastatakse teavet ainult värvidega ning see on värvinägemishäirega inimeste jaoks problemaatiline. Graafikutel, kus sildid ei ole visuaalselt ühendatud vastavat värvi jaotisega, tõstab klõpsamine legendis sisalduval sildil esile graafiku vastava rea, riba või jaotise ning see võimaldab kasutajatel hõlpsamini aru saada, millise graafiku osa kohta silt käib. Loodame selle probleemi lahendada 2023. aasta detsembriks.
 • Videote subtiitrid: mõnel meie videol puuduvad subtiitrid. Teeme kõik endast oleneva, et neid pidevalt juurde lisada.
 • Videote ligipääsetavus klaviatuuri abil: oleme avastanud probleeme meie videote kasutamisel klaviatuuri abil (menüüst video keelt valides ei ole keelte vahel liikumiseks võimalik kasutada nooleklahve, seda saab teha ainult tabulaatorklahvi abil).
 • Teksti vastavus pealkirja formaadile: mõnel leheküljel võib esineda vales formaadis tekste, mis ei ole vastavuses pealkirja formaadiga. Loodame selle probleemi lahendada 2024. aasta märtsiks.