Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Euroopa keeltepäev

.

ELi institutsioonidest on suurim tõlkeüksus Euroopa Komisjonil. Kirjaliku tõlke peadirektoraadis töötab kokku ligi 2000 inimest. Neist kaks kolmandikku on tõlkijad, kellest veidi üle poole töötavad Luksemburgis ja ülejäänud Brüsselis. Eesti keele tõlkijaid töötab komisjonis umbes 55, neist enamik Luksemburgis. Kuigi valdav osa eesti osakonna tõlkijatest on filoloogid, on nende seas ka ajaloolasi, keemikuid ja muude erialade esindajaid. Tõlkijate hulgas on kindlas ülekaalus naised – meeste osakaal on alla viiendiku. Lisaks töötab komisjoni suulise tõlke peadirektoraadis hulk suulisi tõlke, kes aitavad kaasa mitmekeelsete koosolekute sujuvale korraldusele.

2023. aastal tõlgiti komisjonis eesti keelde üle saja tuhande lehekülje. Kogu tõlkedirektoraadi töömaht kõikide keelte peale kokku oli samal aastal üle 2,5 miljoni lehekülje. Peamine keel, millest tõlgitakse, on inglise keel. Vähesel määral tuleb ette ka tõlkimist prantsuse ja saksa keelest. Need kolm on ELi töökeeled ehk keeled, milles õigusakte ja muid dokumente peamiselt koostatakse. Pikimad tõlgitavad dokumendid ulatuvad tuhandetesse lehekülgedesse – näiteks Brexitiga kaasnenud kaubanduslepe ELi ja Ühendkuningriigi vahel oli 1575 lehekülge pikk!

Võime küsida, miks ikkagi on vaja kõiki neid dokumente tõlkida, kui enamik inimesi mõistab inglise keelt? Põhjuseid on mitu. Esiteks, tõlkimine on osa demokraatiast – see võimaldab kõigil ELi kodanikel Euroopa asjadega kursis olla ja sõna sekka öelda. Teiseks, tõlkimine aitab parandada ELi õigusloomeprotsessi – sageli just tõlkimise käigus tulevad seadustes välja need kohad, mida oleks vaja selgemaks või täpsemaks kirjutada. Kolmandaks on tõlkimine väga oluline ELi liikmesriikide keelte rikastamise ja arengu jaoks. Just tänu tõlkimisele areneb ka eesti keeles erinevate eluvaldkondade oskussõnavara ning tekib juurde uusi termineid, mida kasutavad nii erialainimesed kui ka riigi- ja teadusasutused. ELi institutsioonide ühises terminibaasis IATE on praeguse seisuga juba ligi 80 tuhat eestikeelset terminit.

Mitmekeelsuse, keeleõppe ja tõlkimise väärtustamiseks korraldame Eestis mitmesuguseid üritusi. Neist suuremad on Euroopa keeltepäev 26. septembril ning rahvusvaheline tõlkijate päev 30. septembril. Lisaks osalevad igal aastal Eesti koolid innukalt komisjoni noorte tõlkijate võistlusel Juvenes Translatores.

Siit leiad meie 2023. aastal toimunud keeleteemalised seminarid:

Audiovisuaaltõlke seminar 12.04.2023

Tõlkijate päeva seminar 29.09.2023

100 000
2023. aastal tõlgiti komisjonis eesti keelde üle 100 tuhande lehekülje
2 500 000
Kõikides keeleosakondades kokku tõlgiti komisjonis 2023. aastal üle 2,5 miljoni lehekülje
80 000
ELi institutsioonide terminibaasis IATE on praeguse seisuga juba ligi 80 tuhat eestikeelset terminit.