Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

.

Suurim tõlkeüksus komisjonil – kirjaliku tõlke peadirektoraadis töötab kokku ligi 2000 inimest. Neist kaks kolmandikku on tõlkijad, kellest veidi üle poole töötavad Luksemburgis ja ülejäänud Brüsselis. Eesti keele tõlkijaid töötab komisjonis 55, neist enamik Luksemburgis. Kui valdav osa eesti osakonna tõlkijatest on filoloogid, siis on tõlkijate seas ka ajaloolasi, keemikuid ja muude erialade esindajaid. Tõlkijate seas on kindlas ülekaalus naised – meeste osakaal on alla viiendiku.

2020. aastal tõlgiti komisjonis eesti keelde üle 100 tuhande lehekülje. Kogu tõlkedirektoraadi „toodang“ oli samal aastal 2,5 miljonit lehekülge. Peamised keeled, millest tõlgitakse, on inglise, prantsuse ja saksa – need on ELi töökeeled ehk keeled, milles õigusakte ja muid dokumente peamiselt koostatakse. Pikimad tõlgitavad dokumendid ulatuvad tuhandetesse lehekülgedesse – näiteks Brexitiga kaasnenud kaubanduslepe ELi ja Ühendkuningriigi vahel oli 1575 lehekülge pikk!

Võime küsida, miks ikkagi on vaja kõiki neid dokumente tõlkida, kui enamik inimesi mõistab inglise keelt? Põhjuseid on mitu. Esiteks, tõlkimine on osa demokraatiast – see võimaldab kõigil ELi kodanikel Euroopa asjadega kursis olla ja neis asjus sõna sekka öelda. Teiseks, tõlkimine aitab parandada ELi õigusloomeprotsessi – sageli just tõlkimise käigus tulevad seadustes välja need kohad, mida oleks vaja selgemaks või täpsemaks kirjutada. Kolmandaks on tõlkimine väga oluline ELi liikmesriikide keelte rikastamise ja arengu jaoks. Just tänu tõlkimisele areneb ka eesti keeles erinevate eluvaldkondade oskussõnavara ning tekib juurde uusi termineid, mida kasutavad nii erialainimesed kui ka riigi- ja teadusasutused. ELi institutsioonide ühises terminibaasis IATE on praeguse seisuga juba üle 70 tuhande eestikeelse termini.

Mitmekeelsuse, keeleõppe ja tõlkimise väärtustamiseks korraldame Eestis mitmesuguseid üritusi. Neist suuremad on Euroopa keeltepäev 26. septembril ning rahvusvaheline tõlkijate päev 30. septembril. Lisaks osalevad igal aastal Eesti koolid innukalt komisjoni noorte tõlkijate võistlusel Juvenes Translatores.

100 000
2020. aastal tõlgiti komisjonis eesti keelde üle 100 tuhande lehekülje
2 500 000
2020. aastal oli kogu tõlkedirektoraadi „toodang“ 2,5 miljonit lehekülge
70 000
ELi institutsioonide ühises terminibaasis IATE on praeguse seisuga juba üle 70 tuhande eestikeelse termini