Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

.

ELi institutsioonidest on suurim tõlkeüksus komisjonil. Kirjaliku tõlke peadirektoraadis töötab kokku ligi 2000 inimest. Neist kaks kolmandikku on tõlkijad, kellest veidi üle poole töötavad Luksemburgis ja ülejäänud Brüsselis. Eesti keele tõlkijaid töötab komisjonis 55, neist enamik Luksemburgis. Kui valdav osa eesti osakonna tõlkijatest on filoloogid, siis on tõlkijate seas ka ajaloolasi, keemikuid ja muude erialade esindajaid. Tõlkijate seas on kindlas ülekaalus naised – meeste osakaal on alla viiendiku. Lisaks töötab komisjoni suulise tõlke peadirektoraadis hulk suulisi tõlke, kes aitavad kaasa mitmekeelsete koosolekute sujuvale korraldusele.

2021. aastal tõlgiti komisjonis eesti keelde üle 109 tuhande lehekülje. Kogu tõlkedirektoraadi „toodang“ oli samal aastal üle 2,7 miljoni lehekülje. Peamine keel, millest tõlgitakse, on inglise keel. Vähesel määral tuleb ette ka tõlkimist prantsuse ja saksa keelest. Need kolm on ELi töökeeled ehk keeled, milles õigusakte ja muid dokumente peamiselt koostatakse. Pikimad tõlgitavad dokumendid ulatuvad tuhandetesse lehekülgedesse – näiteks Brexitiga kaasnenud kaubanduslepe ELi ja Ühendkuningriigi vahel oli 1575 lehekülge pikk!

Võime küsida, miks ikkagi on vaja kõiki neid dokumente tõlkida, kui enamik inimesi mõistab inglise keelt? Põhjuseid on mitu. Esiteks, tõlkimine on osa demokraatiast – see võimaldab kõigil ELi kodanikel Euroopa asjadega kursis olla ja neis asjus sõna sekka öelda. Teiseks, tõlkimine aitab parandada ELi õigusloomeprotsessi – sageli just tõlkimise käigus tulevad seadustes välja need kohad, mida oleks vaja selgemaks või täpsemaks kirjutada. Kolmandaks on tõlkimine väga oluline ELi liikmesriikide keelte rikastamise ja arengu jaoks. Just tänu tõlkimisele areneb ka eesti keeles erinevate eluvaldkondade oskussõnavara ning tekib juurde uusi termineid, mida kasutavad nii erialainimesed kui ka riigi- ja teadusasutused. ELi institutsioonide ühises terminibaasis IATE on praeguse seisuga juba ligi 71 tuhat eestikeelset terminit.

Mitmekeelsuse, keeleõppe ja tõlkimise väärtustamiseks korraldame Eestis mitmesuguseid üritusi. Neist suuremad on Euroopa keeltepäev 26. septembril ning rahvusvaheline tõlkijate päev 30. septembril. Lisaks osalevad igal aastal Eesti koolid innukalt komisjoni noorte tõlkijate võistlusel Juvenes Translatores.

Siit leiad meie 2022. aastal toimunud keeleteemalised seminarid:

Terminoloogiaseminar 12.05.2022

Mitmekeelne klassiruum 27.09.2022

Tõlkijate päeva seminar 30.09.2022

Tekstide lokaliseerimise töötuba 17.11.2022

109 000
2021. aastal tõlgiti komisjonis eesti keelde üle 109 tuhande lehekülje
2 700 000
2021. aastal oli kogu tõlkedirektoraadi „toodang“ 2,7 miljonit lehekülge
71 000
ELi institutsioonide ühises terminibaasis IATE on praeguse seisuga juba ligi 71 tuhat eestikeelset terminit