Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. märts 20213 min lugemist

Alates tänasest on kasutusel uued Euroopa energiamärgised

energiamargis.jpg
© EU
Alates tänasest, 1. märtsist hakatakse kauplustes ja internetipoodides kasutama hästituntud Euroopa energiamärgise uut versiooni. Uusi märgiseid kasutatakse esialgu neljas tootekategoorias: külmkapid ja sügavkülmikud, nõudepesumasinad, pesumasinad ning telerid (ja muud välismonitorid). Lambipirnide ja sisseehitatud valgusallikaga lampide uued märgised võetakse kasutusele 1. septembril  ning muude toodete jaoks on uued märgised kavas kasutusele võtta lähiaastatel.

Kuna üha enam tooteid kuulub praegusel skaalal energiaklassi A+, A++ või A+++, on kõige olulisem muutus tagasipöördumine lihtsama A–G skaala juurde. See skaala on rangem ja seatud nii, et esialgu kuuluvad ainult vähesed tooted energiaklassi A. Nii jääb ruumi tulevikus energiatõhusamaid tooteid lisada. Kõige energiatõhusamad praegu turul olevad tooted saavad nüüd tavaliselt märgise B, C või D. Märgisele lisatakse mitu uut elementi, sealhulgas QR-link ühtsele ELi andmebaasile, mis võimaldab tarbijatel toote kohta rohkem teavet saada. Esimesest märtsist jõustuvad ka mitmed ökodisaini eeskirjad. Need puudutavad eelkõige toodete parandatavust ja varuosade saadavust ka siis, kui tooted ei ole enam turul.

Energeetikavolinik Kadri Simson ütles: „Algne energiamärgis on olnud väga edukas, säästes Euroopa keskmisele majapidamisele mitusada eurot aastas ning motiveerides ettevõtteid investeerima teadus- ja arendustegevusse. Veebruari lõpuni kuulus üle 90% tooteid energiaklassidesse A+, A++ või A+++. Uus süsteem on tarbijatele selgem ja tagab, et ettevõtted jätkavad uuendustega ja pakuvad veelgi energiatõhusamaid tooteid. See aitab vähendada ka kasvuhoonegaaside heidet.“ 

Uue märgise kujundus on samuti selgem ja ajakohasem. Sarnaselt eelmiste märgistega näitavad muudetud klassifikatsiooniga märgised enamat kui ainult energiatõhususe klassi. Näiteks pesumasina puhul annavad need kiire ülevaate standardprogrammi korral mõõdetud näitajatest: veekulu liitrites pesutsükli kohta, tsükli kestus ja energiatarbimine.

Veel üks oluline muutus on uute märgiste ülemisse paremasse nurka lisatud QR-kood. QR-koodi skaneerides saavad tarbijad tootemudeli kohta lisateavet – sõltuvalt seadmest näiteks andmeid toote mõõtmete, eriomaduste või testimistulemuste kohta. Kõik ELi turul olevad seadmed tuleb registreerida uues ELi energiamärgisega toodete andmebaasis (EPREL), mis hõlbustab tulevikus sarnaste toodete võrdlemist.

1. märtsil 2021 jõustuvad ka uued ökodisaini eeskirjad, millega kehtestatakse uued energiatõhususe miinimumnõuded,  tagatakse tarbijatele toodete parandamise õigus ja toetatakse ringmajandust. Tootjad või importijad on nüüd kohustatud tegema terve rea olulisi varuosi (mootorid ja mootoriharjad, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrumlid jne) kutselistele parandajatele kättesaadavaks vähemalt 7–10 aasta jooksul pärast seda, kui mudeli viimane seade on ELi turule lastud. Ka lõppkasutajatele (st tarbijatele, kes ei ole kutselised parandajad, kuid soovivad ise asju parandada) peavad tootjad mitme aasta jooksul pärast toote turult kõrvaldamist pakkuma teatavaid varuosi – iseparandamiseks sobivaid tooteid nagu uksed, uksehinged ja tihendid. Kõigi nende varuosade pikim tarneaeg on 15 tööpäeva pärast tellimist.

Taust

Euroopa energiamärgis on on aidanud tarbijatel teha teadlikke valikuid juba rohkem kui 25 aastat. Kogu ELi hõlmavas Eurobaromeetri 2019. aasta uuringus kinnitas 93% tarbijatest, et nad tunnevad seda märgist, ja 79% kinnitas, et see on mõjutanud nende otsust selle kohta, millist toodet osta. Koos ühtlustatud energiatõhususe miinimumnõuetega ehk ökodisainiga vähendavad ELi energiamärgistuse eeskirjad igal aastal tarbijate kulusid hinnanguliselt kümnete miljardite eurode võrra, samal ajal tuues keskkonnale ning tootjatele ja jaemüüjatele kasu ka mitmel muul viisil.

Uue märgise energiaklassid lepiti kokku pärast põhjalikke konsultatsioone, millesse olid  kaasatud nii sidusrühmad, liikmesriigid kui ka tootjad. Raammääruse kohaselt muudetakse lähiaastatel märgistust ka muudel tooterühmadel, sealhulgas trummelkuivatitel, kohtkütteseadmetel, kliimaseadmetel, toiduvalmistusseadmetel, ventilatsiooniseadmetel, tööstuslikel jahutus-külmutusseadmetel, ruumi- ja veesoojenditel ning tahkekütusekateldel.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused

Energiamärgise ja ökodisaini veebileht

Energiamärgistuse koondmäärus

Ökodisaini koondmäärus

Video ja fotod Euroopa energiamärgise kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. märts 2021