Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. juuni 20212 min lugemist

Eesti on Euroopa 2021. aasta innovatsiooni tulemustabelis üheksandal kohal

p047174-849132.jpg
© EU
Euroopa Komisjon avaldas täna Euroopa 2021. aasta innovatsiooni tulemustabeli, mis näitab, et Euroopa innovatsiooni tulemuslikkus paraneb kogu ELis jätkuvalt. Eesti kuulub kiireima arenguga riikide hulka.

2014. aastast saadik on innovatsiooni tulemuslikkus kasvanud keskmiselt 12,5%. ELi piires toimub jätkuv lähenemine: kehvemate tulemustega riigid kasvavad kiiremini kui paremate tulemustega riigid ja seeläbi kahaneb nendevaheline innovatsioonilõhe. Üleilmselt on ELi tulemused paremad kui tema konkurentidel, nagu Hiina, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, Venemaa ja India, samas kui Lõuna-Korea, Kanada, Austraalia, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan edestavad tulemuslikkuses ELi.

Peamised järeldused 

ELi riigid jagunevad tulemuste alusel nelja rühma: innovatsiooniliidrid, tugevad novaatorid, mõõdukad novaatorid ja tagasihoidlikud novaatorid. 

  • ELi innovatsiooniliider on jätkuvalt Rootsi, talle järgnevad Soome, Taani ja Belgia, kelle innovatsioonitase on ELi keskmisest tublisti kõrgem. 
  • Tulemusrühmad on tavaliselt geograafiliselt koondunud, kusjuures innovatsiooniliidrid ja enamik tugevaid novaatoreid asuvad Põhja- ja Lääne-Euroopas ning enamik mõõdukaid ja tagasihoidlikke novaatoreid Lõuna- ja Ida-Euroopas. 
  • Viie liikmesriigi tulemused on 2014. aastast paranenud 25 protsendipunkti või rohkem (Küpros, Eesti, Kreeka, Itaalia ja Leedu). Neljas liikmesriigis (Belgia, Horvaatia, Soome ja Rootsi) on tulemused paranenud 15–25 protsendipunkti.

 

22_ab973a397a.jpg
© EU

 

  • Kui võrrelda ELi keskmist valitud üleilmsete konkurentidega, on kõige novaatorlikum riik Lõuna-Korea, mis ületas 2014. aastal ELi punktisummat 36% ja 2021. aastal 21%. Selleaastases Euroopa innovatsiooni tulemustabelis juhib EL Hiina, Brasiilia, Lõuna-Aafrika, Venemaa ja India ees, samas kui ELi edestavad tulemuslikkuses Kanada, Austraalia, Ameerika Ühendriigid ja Jaapan. 
  • 240 piirkonnast on innovatsiooni tulemuslikkus alates 2014. aastast paranenud 225s. Aja jooksul on piirkondade innovatsioonitasemetes toimunud lähenemine ja tulemuslikkuse erinevused piirkondade vahel on vähenemas. 
  • Kõige novaatorlikum piirkond Euroopas on Stockholm (Rootsi), sellele järgnevad Etelä-Suomi (Soome) ja Oberbayern (Saksamaa). Hovedstaden (Taani) on neljandal ja Zürich (Šveits) viiendal kohal. 

Siseturuvolinik Thierry Breton sõnul on Euroopa uuendused, näiteks uute COVID-19 vaktsiinide aluseks olnud tehnoloogiad, olnud praeguse pandeemia vastu võitlemisel ja selle ületamisel otsustavad. „ELi paranenud innovatsioonitulemused on väga positiivne signaal. Innovatsiooni investeerimine tähendab investeerimist meie võimesse olla kestliku, digitaalse ja vastupanuvõimelise majanduse ja ühiskonna ülesehitamisel tehnoloogia esirinnas,“ ütles volinik.

Taust 

Euroopa innovatsiooni tulemustabelis on esitatud võrdlev analüüs innovatsioonitulemuste kohta ELi riikides, teistes Euroopa riikides ja piirkonna naaberriikides. Selles hinnatakse riikide innovatsioonisüsteemide tugevaid ja nõrku külgi ning aidatakse riikidel kindlaks teha valdkonnad, millega nad peavad tegelema. Esimene Euroopa innovatsiooni tulemustabel avaldati 2001. aastal. Selle aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel põhineb läbivaadatud raamistikul, mis sisaldab uusi digiülemineku ja keskkonnasäästlikkuse näitajaid, ning seega on tulemustabel paremini kooskõlas ELi poliitiliste prioriteetidega.

 

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused 2021. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabeli kohta

Euroopa innovatsiooni tulemustabel 2021 

2021. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabeli metoodikaaruanne

2021. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabeli andmebaas

Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel 2021

2021. aasta piirkondliku innovatsiooni tulemustabeli metoodikaaruanne

2021. aasta piirkondliku innovatsiooni tulemustabeli andmebaas

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. juuni 2021