Põhisisu juurde
Esindus Eestis

ELi peamised poliitikavaldkonnad seoses Eestiga

Eesti metsad

Euroopa roheline kokkulepe aitab Eestil kaitsta oma keskkonda ja saavutada kliimaneutraalsuse eesmärgid.

digitaalne Euroopa

Digitaalajastule vastava Euroopa loomine on Euroopa Komisjoni üks peamisi prioriteete aastatel 2019-2024.

Refugees in Serbia and Croatia

ELi tulevad varjupaika otsima paljud rahvusvahelist kaitset vajavad inimesed. Kaitset saavad need, kes on sunnitud koduriigist põgenema ega saa naasta põhjendatud tagakiusamise kartuses või ohus kannatada suurt kahju. ELil on seaduslik ja moraalne kohustus abivajajaid aidata.

Europe Day 2021 celebration in Copenhagen
Eesti inimeste igapäevaelu mõjutavad veel mitmed ELi poliitikavaldkonnad nagu näiteks tervishoid, välispoliitika ja arengukoostöö.
sõnaraamatud

Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt, sealhulgas eesti keel, mis sai ametliku keele staatuse Eesti ühinemisel ELiga 2004. aastal.

NEB

Uus Euroopa Bauhaus on keskkonna-, majandus- ja kultuuriprojekt, mille eesmärk on kombineerida disain, kestlikkus, juurdepääsetavus, taskukohasus ja investeeringud, et aidata kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamisele.