Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade13. detsember 2023Esindus Eestis2 min lugemist

EL seisab platvormitöötajate õiguste eest

Social Europe - The European Pillar of Social Rights

Euroopa Parlament ja liikmesriigid jõudsid täna kokkuleppele võtta vastu direktiiv, millega tagatakse digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste tööõigused ja sotsiaaltoetused. Direktiiviga lihtsustatakse digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavate inimeste tegelikule töökorraldusele vastava tööalase staatuse ning sellega seotud õiguste, kohustuste ja hüvede kindlaksmääramist ja kasutamist. Kui platvorm vastab kehtestatud kriteeriumidest vähemalt kahele, käsitatakse seda tööandjana ning eeldatakse, et digitaalse tööplatvormi ja töötaja vahel on töösuhe.

Digiplatvormidel on meie majanduses oluline roll, kuna need edendavad innovatsiooni ja pakuvad väärtuslikke töövõimalusi. Nende võimalustega peavad aga kaasnema õiglased töötingimused ja tugev sotsiaalkaitse platvormimajanduses töötavatele inimestele. Tänane kokkulepe võimaldab digiplatvormidel kasvada ja kaitsta platvormitöötajate õigusi, et kokkuvõttes võidaksid kõik,“ ütles komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis.

  • Tööalane staatus

Tänu tööalase staatuse õiguslikule eeldusele on platvormitöötajatele tagatud töö- ja sotsiaalsed õigused, nagu miinimumpalk (kui see on asjakohane), kollektiivläbirääkimiste õigus, kindel tööaeg ja tervisekaitse, tasustatud puhkus, töötus- ja haigushüvitised jne. Füüsilisest isikust ettevõtjad aga saavad jätkata oma tegevust, ilma et nende staatus muutuks.

  • Automaatsüsteeme kontrollib inimene

Direktiivis nõutakse ka inimjärelevalvet automatiseeritud süsteemide üle, et tagada nende vastavus töötingimustele, ning nähakse ette õigus vaidlustada automatiseeritud otsuseid, näiteks kontode sulgemist või peatamist. Lisaks peab olema tagatud, et digitaalsetel tööplatvormidel ei koguta isikuandmeid ajal, kui töötaja ei ole platvormile sisse logitud. Platvormid ei tohi töödelda andmeid inimese emotsionaalse või psühholoogilise seisundi kohta ega kasutada tehisintellekti vahendeid näiteks selleks, et prognoosida, kas töötajad kavatsevad ühineda ametiühinguga või streikida. Platvormide kaudu töötavatele inimestele jääb õigus edastada oma andmeid ühelt platvormilt teisele ning tagada tuleb andmete ülekantavus ja võimalus sujuvalt ühelt platvormilt teisele liikuda.

  • Läbipaistvus, jälgitavus ja teave

Platvormid peavad töö deklareerima riigis, kus see toimub, ning andma riigiasutustele teavet oma tegevuse ja enda heaks töötavate inimeste kohta. Kehtestatakse ka nõue teavitada algoritmilise juhtimise otsustest platvormitöötajate esindajaid ja nendega konsulteerida. Direktiiviga tagatakse samal tasemel kaitse platvormide kaudu töötavatele inimestele ka siis, kui platvorm kasutab vahendusettevõtet.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad kokkuleppe nüüd ametlikult heaks kiitma ning seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega, et uus direktiiv siseriiklikku õigusesse üle võtta.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
13. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis