Põhisisu juurde
Esindus Eestis

Uudised ja üritused

Uudised

Justice
  • Pressiteade

Euroopa Komisjon avaldas ELi õigusemõistmise tulemustabeli, mis annab ülevaate võrdlusandmetest liikmesriikide kohtusüsteemide tõhususe, kvaliteedi ja sõltumatuse kohta. Eelmise aastaga võrreldes on kohtute sõltumatus – ka riikides, kus on esinenud süsteemseid probleeme – üldsuse arvates paranenud.

  • 3 min lugemist

Üritused

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.

ELi institutsioonid, eelkõige komisjon, koostavad suurel hulgal teabematerjale ELi tegevuse ja poliitika kohta, mis on Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest tasuta kättesaadav.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse pressiosakonna ülesanne on hoida Eesti ajakirjandust Euroopa asjadega kursis ja suurendada teadlikkust Euroopa Liidu rollist Eesti rahva jaoks.

Veebilehe varasemad versioonid