Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. juuni 20213 min lugemist

ELi COVIDi digitõend: ELi digilahendus hakkab tööle

p045507-644930_0.jpg
© EU
Täna on ELi COVIDi digitõend jõudnud veel ühe olulise verstapostini. ELi tasandil võetakse kasutusele tehniline süsteem, mis võimaldab tõendeid turvaliselt ja eraelu puutumatust toetaval viisil kontrollida. Komisjon tegi ettepaneku ELi tõendi kohta, et sel suvel oleks jälle võimalik ohutult reisida. ELi COVIDi digitõend on tasuta, turvaline ja kättesaadav kõigile. Digitaalselt või paberil kättesaadav tõend märgib, et isik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema test on olnud negatiivne või ta on nakkusest tervenenud.

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles: „Tänane digivärava avamine on oluline samm, mis võimaldab liikmesriikidel hakata seda kasutama ja väljastama ELi COVIDi digitõendeid. Seitsme liikmesriigi osalus on hea algus. Kutsun ka teisi üles sellega võimalikult kiiresti liituma. Õigeaegne ettevalmistus võimaldab kogu süsteemi käivitada 1. juuliks, mil jõustub ettepanek ja nii jõuab EL end sel suvel õigeks ajaks avada.“

Pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid 20. mail tõendit reguleeriva määruse suhtes poliitilisele kokkuleppele, hakkab täna tööle ELi süsteemide tehniline selgroog. Vaid kahe kuuga loodud digivärav võimaldab kontrollida kõigi tõendite QR-koodides sisalduvaid turvaelemente, mis võimaldab kodanikel ja ametiasutustel veenduda, et tõendid on autentsed. Selle protsessi käigus ei vahetata ega säilitata isikuandmeid.

Alates 10. maist on digiväravat edukalt katsetanud juba 22 riiki. Kuigi määrust hakatakse kohaldama alles 1. juulist, saavad tehnilised katsed edukalt läbinud liikmesriigid, kes on valmis tõendeid väljastama ja kontrollima, hakata juba nüüd süsteemi vabatahtlikult kasutama. Juba praegu on seitse liikmesriiki – Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Kreeka, Horvaatia ja Poola – otsustanud teenusega liituda ja tõendeid väljastada. Lähipäevadel ja -nädalatel liitub sellega veel rohkem riike. Ajakohastatud ülevaade on kättesaadav spetsiaalsel veebilehel.

Edasised sammud

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad nüüd 20. mail saavutatud poliitilise kokkuleppe ametlikult vastu võtma. Määrust hakatakse kohaldama alates 1. juulist koos kuuenädalase üleminekuperioodiga tõendite väljastamiseks neile liikmesriikidele, kes vajavad lisaaega.

Taust

17. märtsil 2021 esitas Euroopa Komisjon ettepaneku luua ELi COVIDi digitõend, et hõlbustada pandeemia ajal kodanike turvalist vaba liikumist ELis. 20. mail jõudsid kaasseadusandjad esialgsele kokkuleppele.

Paralleelselt õigusloomeprotsessiga tegi komisjon tehnilist rakendamist silmas pidades tihedat koostööd liikmesriikide esindajatega vabatahtlikus e-tervise võrgustikus, mis ühendab e-tervise eest vastutavaid riiklikke asutusi. 21. aprillil võeti vastu tehniline kirjeldus, mis põhineb jaanuaris kokku lepitud ja märtsis ajakohastatud suunistel ning märtsis kokku lepitud usaldusraamistiku kaval. Lisaks töötati koostöös liikmesriikidega välja mall, et hõlbustada paberkandjal ELi COVIDi digitõendite tunnustamist.

ELi digivärava lõid T-Systems ja SAP ning seda majutab komisjoni andmekeskus Luxembourgis. See võimaldab kontrollida kõigi tõendite QR-koodides sisalduvaid digitaalallkirju ilma isikuandmeid töötlemata. Kontrollimiseks vajalikud allkirjavõtmed salvestatakse riikliku tasandi serveritesse; digivärava kaudu pääsevad nendele võtmetele ligi riiklikud kontrollirakendused või -süsteemid kogu ELis.

Komisjon töötas välja ka etalontarkvara ja -rakendusi tõendite väljastamiseks, salvestamiseks ja kontrollimiseks, et hõlbustada nende kasutuselevõttu riiklikul tasandil; need avaldatakse GitHubis ja neid kasutab 12 liikmesriiki.

Värskeim teave koroonaviirusega seotud meetmete ja reisipiirangute kohta, mida liikmesriigid meile edastavad, on leitav veebilehelt Re-open EU.

Lisateave

Ettepanekud rohelise digitõendi kohta, et hõlbustada vaba liikumist ELis

Ettepanek, mis käsitleb rohelise digitõendi andmist liikmesriikides seaduslikult viibivatele või elavatele kolmandate riikide kodanikele

Komisjoni ettepanek muuta nõukogu 13. oktoobri 2020. aasta soovitust, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Veebisait

Videomaterjal

ELi COVIDi digitõendi video

Platvorm „Re-open EU“

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. juuni 2021